Frequently Asked Questions 2017-11-21T09:46:11+00:00

Veelgestelde vragen

Wat is blended hulp? 2018-07-04T21:44:06+00:00

‘Onlinehulp’ wordt vaak in één adem vermeld met ‘blended hulp’. Blended hulp is het beste van twee werelden. Het is de combinatie van offline- en onlinehulpverlening.

 • offline face to face hulp is bekend genoeg. Daar maken we meer dan uitgebreid kennis mee in menswetenschappelijke opleidingen en in het werkveld.
 • onlinehulp: heel wat organisaties zijn al actief op het web. Denk maar aan goed uitgebouwde, informatieve websites, sites waar je via mail of chat hulp kan krijgen, organisaties die aanwezig zijn op sociaalnetwerksites, hulpverleners die digitale tools inzetten in hun cliëntcontacten,…
 • mix beide samen en je opent voor jezelf en je cliënt meer mogelijkheden om op maat te werken.

to blend

 1. to mix or mingle (components) together thoroughly
 2. (transitive) to mix (different grades or varieties of tea, whisky, tobacco, etc) to produce a particular flavour, consistency, etc
 3. (intransitive) to look good together; harmonize
 4. (intransitive) (esp of colours) to shade imperceptibly into each other

Collins dictionary

De definitie van ‘to blend’ maakt duidelijk waar het over gaat. Blenden gaat over naadloos vermengen van kleuren, dranken, ingrediënten. Denk maar aan een blender of mixer. Je mengt verschillende ingrediënten samen om een resultaat te krijgen dat nog beter smaakt dan alle ingrediënten apart. Het recept wordt samengesteld door de cliënt in dialoog met zijn of haar hulpverlener.

 • Een cliënt die nood heeft aan gedetailleerde informatie? De info kan je perfect uitgebreid uit de doeken doen tijdens een gesprek. Maar waarom geen mail sturen? E-mail heeft als voordeel dat je alle informatie gestructureerd kan overbrengen (met links, bijlages,…), je cliënt kan de e-mail bewaren en op elk moment gaan nalezen.
 • Een gesprek over een heel delicaat thema? Misschien is het voor je cliënt ‘makkelijker’ om een aantal dingen neer te schrijven, dan ze face to face te vertellen. Een chatgesprek kan hier een heel zinvol alternatief zijn voor een face to face gesprek.
 • Je vraagt aan je cliënt om een dagboek bij te houden of zijn of haar donkere gedachten? Dit kan je met een app perfect tussendoor opvolgen, je cliënt kan op elk moment aanvullen en je maakt tijd vrij tijdens het gesprek om het echt over de inhoud te hebben.

Je merkt het, blended werken staat je toe om op een creatieve manier in dialoog met je cliënt nog meer op maat te gaan werken.

Meer weten over blended hulp? Op deze zoeklink vind je alle info op onze website terug.

Is onlinehulp altijd voor iedereen de beste keuze? 2017-11-21T09:42:12+00:00

De vraagstelling is al een beetje een weggever…natuurlijk niet. Online werken is geen tovermiddel. Net zoals elke methodiek zijn ook hier grenzen aan verbonden: doelgroepen die je niet bereikt, situaties waarin online of blended werken niet de meest geschikte keuze is.

Denk maar aan de groep mensen die nog altijd gevangen zit in de digitale kloof. We vergeten het soms, maar niet iedereen is constant verbonden met het internet of heeft zelfs gewoon toegang tot internet. Andere mensen hebben dan niet de nodige vaardigheden om met onlinetools aan de slag te gaan.

Ook interesse en motivatie van de cliënt (en hulpverlener) spelen mee.

Onlinehulp aanbieden en blended werken is altijd een kwestie van maatwerk. Binnen die context is onlinehulp een verruiming van de tools die je als hulpverlener ter beschikking hebt om kwaliteitsvolle zorg op maat te bieden.

Onze missie is dus niet om iedereen per se online te krijgen, maar wel om organisaties te informeren, sensibiliseren en te ondersteunen waardoor ze een geargumenteerde keuze kunnen maken om onlinehulp al of niet in te zetten.

Minder hulpvragers ‘offline’ door online te werken? 2017-11-21T09:42:20+00:00

Online is niet vervangend maar aanvullend

Onlinehulp doet bij sommige hulpverleners het doembeeld rijzen van werkdagen achter de pc of laptop. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Face to face contact, in al z’n eigenheid, is niet zomaar door online hulpmiddelen te vervangen.

We zien online werken dan ook niet als vervanging voor ‘offline’ werken, maar eerder als aanvulling die de praktijk van hulpverlening en zorg verruimt.

Cliënten kiezen expliciet  voor online contact

In vele gevallen zien we dat mensen expliciet de keuze maken om online contact op te nemen door een chatgesprek aan te vragen, een mail te sturen of bijvoorbeeld  contact te zoeken via social media. Als mensen heel bewust online contact opnemen, dan hebben ze daar hun redenen voor. Doorverwijzen naar offline-contact, zoals een face to face gesprek is dan niet altijd evident. De omslag naar een gesprek kan een bijzonder hoge drempel zijn die op dat moment onoverkomelijk lijkt.

Deze mensen zouden zonder je onlineaanbod misschien nooit contact hebben opgenomen met je organisatie. Je bereik vergroot door het inzetten van deze extra communicatiekanalen.

Onlinehulp is niet voor elke cliënt geschikt

Sommige mensen houden zich liefst ver weg van moderne technologie en communicatievormen. Voor sommigen is dat een bewuste keuze, anderen hebben een te grote drempelvrees of beschikken niet over de nodige middelen of vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan. Ook de taal kan hier een belangrijke barrière vormen. Er zal altijd een groep zijn die de stap naar onlinehulp niet zet.

… niet ‘minder werk’, wel anders

twee vooroordelen rond online werken die we hiermee willen ontkrachten:

 1. door online te werken, werk je minder ‘face to face’: niet noodzakelijk. Als een organisatie kiest voor onlinehulp of blended hulp zonder uitbreiding van personeelsmiddelen, moeten er natuurlijk keuzes gemaakt worden. Maar zoals we hierboven al beschreven is onlinehulp een aanvullende mogelijkheid en geen vervanging  voor alles wat face to face gebeurt.
 2. door online te werken zal je werklast verminderen: de keuze voor onlinehulp zorgt er niet voor dat alles plots sneller gaat, dat complexe problematieken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op termijn kan er door inzet van onlinetools en integreren van blended hulp wel enige ‘tijdswinst’ geboekt worden, maar bedenk dat het introduceren en implementeren van een nieuwe methodiek in de beginfase meer tijd vraagt dan oplevert. Het gaat niet om ‘minder werk’ maar wel om een andere manier van werken.
Is onlinehulp vooral voor jongeren? 2017-11-21T09:42:28+00:00

Als we deze vraag een paar decennia geleden hadden moeten beantwoorden, had het antwoord er iets ander uit gezien.

Sommigen onder jullie herinneren het zich misschien nog: de tijd van de inbelverbinding, de eerste e-mailaccounts, irc-chat,…In de begindagen van het internet waren het inderdaad vooral jongeren die de weg vonden naar het wereldwijde web. Internet was toen een grote speeltuin, de activiteiten zaten vooral in de vrijetijdssfeer en jongeren sprongen sneller op de kar van innovatie dan volwassenen.

Jongeren gingen ook veel sneller hulp zoeken via het internet. In den beginne via e-mail, later ook via chat (wie kent msn nog?) en social media. Het is daarom ook geen wonder dat de onlinehulp pioniers in Vlaanderen organisaties waren die zich voornamelijk tot jongeren richtten. Volwassenen begaven zich natuurlijk ook op internet, maar ze zetten veel minder de stap om via die weg hulp te zoeken.

Die jongeren van toen zijn de volwassenen van nu. En voor deze groep is het heel gewoon, zelfs evident dat ze hulp vinden online.

Nog een element dat meespeelt in deze shift: in de beginjaren van het internet werden online activiteiten beschouwd als iets dat weinig te maken had met het ‘echte leven’. Daarvan getuigt de toen vaak gebruikte afkorting irl: ‘in real life’. Het echte leven speelde zich offline af. Deze strikte opdeling tussen ‘echt’ en online leven gaat al lang niet meer op. Online zijn is een integraal deel geworden van ons dagdagelijks leven, voor een heel aantal levensdomeinen is het zelfs een noodzakelijkheid geworden. En het online en offline deel van ons leven vloeit meer en meer door elkaar.

Onze levens worden meer en meer ‘blended’. Logisch dus dat meer en meer mensen hun weg vinden naar het web. Soms vanuit praktische overwegingen of noodzaak, maar ook meer en meer binnen de vrije tijd. Volwassenen en vooral senioren zijn de laatste jaren online bezig aan een heuse inhaalbeweging. De tijd dat het internet voornamelijk een ‘speelruimte’ was voor jongeren, ligt ver achter ons. Volwassenen zijn ondertussen ook beter vertrouwd met ‘oude nieuwe media’ zoals e-mail en chat, op social media vinden ze vlot hun weg, grootouders skypen met hun kleinkinderen,…

Er is dus geen enkele reden meer om aan te nemen dat je met onlinehulp vooral of enkel jongeren zou bereiken of dat blended hulp enkel werkt bij -25jarigen.

Gratis grafische software? 2017-11-21T09:42:58+00:00

Internet is bij uitstek een plaats waar het visuele de overhand heeft. ‘Lezen’ evolueert meer en meer naar ‘scannen’. Onze aandacht wordt getrokken door een mooie, duidelijke lay-out en afbeeldingen.

Daarom is het belangrijk om ook te zorgen voor een mooie ‘verpakking’ die mensen aanspreekt en aanzet tot verder grasduinen, exploreren en lezen. Inhoud blijft natuurlijk het belangrijkste, maar om ervoor te zorgen dat die mensen ook effectief bereikt, onthou je best dat het oog ook wat wil.

Om het grafisch aspect te verzorgen is Photoshop natuurlijk een perfect programma. De mogelijkheden om afbeeldingen en foto’s te bewerken zijn eindeloos, echte Photoshop-wizards kunnen toveren met beeld. Maar dit programma kent een paar stevige nadelen: hoog in aankoopprijs en een hoge leercurve. Verwacht niet dat je dit snel in de vingers hebt. Het open source, en dus gratis alternatief Gimp verhelpt aan de dure prijs maar verwacht je hier ook aan een hoge leercurve.

Gelukkig zijn er ondertussen meer gratis alternatieven die soms heel makkelijk zijn in gebruik en toch professionele resultaten opleveren. We lijsten er een paar op: