Loading...
OHUP 2017-04-29T12:43:56+00:00

Het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) bestaat sinds 2006 en wil kennis en ervaring uitwisselen omtrent onlinehulp. Momenteel maken er 11 organisaties deel van uit. OHUP houdt de vinger aan de pols van de onlinecommunicatie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en meer laagdrempelig maken van hulpverlening.

Het OnlineHulp UitwisselingsPlatform stelt zich als doel om via uitwisseling van ervaringen en thematisch bespreken van actuele vragen, de kwaliteit van de onlinehulpverlening van de eigen organisaties te verbeteren, verdiepen en verruimen.