Loading...
kwalliteitsnormen 2017-03-02T21:18:46+00:00

Kwaliteitsnormen

OHUP leden onderschrijven volgende richtlijnen, en streven ernaar hen te implementeren in hun organisatie.

OHUP baseerde zich voor deze richtlijnen op de suggesties, voorgesteld door het ISMHO (International Society for Mental Health On line). De ISMHO heeft in 2000 een aantal richtlijnen opgesteld voor het hulpverlenen via internet. Referentie: www.ismho.org/suggestions.html

  • De oproeper weet wie zijn hulpverlener is, wat zijn/haar kwalificaties zijn en waar hij/zij die gegevens kan vinden.
  • De oproeper weet hoe discretie en anonimiteit zijn verzekerd
  • De organisatie neemt de nodige veiligheidsmaatregelen waardoor een veilig 1-tot-1 gesprek mogelijk is en er geen sporen van het gesprek op de computer van de oproeper achterblijven
  • De oproeper is geïnformeerd over de wijze waarop het gesprek bewaard wordt en welke privacybescherming hierbij wordt toegepast.
  • De oproeper is op de hoogte dat er nogal wat communicatieve misverstanden kunnen optreden door bijvoorbeeld de kanalenreductie.
  • De hulpverlener of organisatie informeert de oproeper over de voor- en nadelen van onlinehulp.
  • De hulpverlener of organisatie informeert de oproeper over mogelijke alternatieve vormen van hulp en crisishulp.
  • De organisatie en de hulpverlener zijn zich bewust van de grenzen van hun deskundigheid
  • De organisatie neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat de online dienst enkel toegankelijk is voor bevoegde medewerkers (beleid rond logins en wachtwoorden)