Loading...
lidmaatschap 2018-07-12T23:21:20+00:00

OHUP lidmaatschap

Het OHUP bestaat uit leden die voldoen aan de volgende criteria van lidmaatschap:

 1. De leden van OHUP zijn de organisaties op zich, en niet hun individuele vertegenwoordigers.
  Om een efficiënte werking en continuïteit te garanderen, verdient het de voorkeur dat er per organisatie een vaste vertegenwoordiger is. Deze zorgt er ook voor dat nuttige info doorstroomt naar de relevante personen binnen de eigen organisatie. Deze vaste vertegenwoordigers kunnen in functie van het thema van de vergadering extra medewerkers meebrengen.
 2. De organisatie is actief in de social profit sector en streeft geen winst na
  Noot: privé-therapeuten kunnen dus geen lid worden.
 3. De organisatie ontwikkelt initiatieven in onlinehulp via het 1-2-1-model (één-op-één model):
  – ofwel biedt de organisatie reeds actief onlinehulp aan,
  – ofwel heeft de organisatie de beleidskeuze gemaakt om binnen het jaar van start te gaan met onlinehulpverlening
  Organisaties die nog ‘zoekende’ zijn, kunnen dus geen lid worden.
 4. De organisatie is ervan overtuigd dat online hulpverlening waardevol kan zijn
  De organisatie bekijkt internet dus als een volwaardig medium is om hulp te bieden en ziet online hulpverlening als een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande hulpverleningskanalen (face-to-face of telefonisch).
 5. De organisatie is bereid om een actieve bijdrage te leveren aan OHUP
  Dit gebeurt concreet door knowhow aan te leveren en door mee te werken aan OHUP-projecten.
 6. De organisatie vertrekt van een diepgaand respect voor de eigenheid, de visie en de overtuiging van de hulpvragers
  Dit wil zeggen dat men alle hulpvragers als evenwaardig beschouwt, ongeacht hun afkomst, geslacht, politieke voorkeur of levensovertuiging.
 7. OHUP leden onderschrijven de kwaliteitsnormen die gelden bij online hulpverlening.
 8. De organisatie onderschrijft het OHUP mission statement
Procedure voor kandidaat leden

Situatie 1: organisaties die de intentie hebben om binnen het jaar van start te gaan met onlinehulpverlening (via 1-2-1-model)
We geven deze organisaties op voorhand het mission statement door. Als de organisatie dit kan onderschrijven, nodigen we haar uit om zich voor te stellen op het volgende overleg en tijdens deze vergadering wordt beslist door de bestaande leden of de nieuwe organisatie al dan niet als lid aanvaard wordt.

Situatie 2: organisaties die zich de vraag stellen of ze zouden starten of niet (“zoekers”) of die op een termijn langer dan één jaar met onlinehulp willen starten
Deze organisaties kunnen nog geen lid worden.

Vragen over OHUP?

Neem contact op met Onlinehulp-Vlaanderen via ons contactformulier.