Loading...
mission statement 2017-03-06T15:08:59+00:00

Mission Statement

De partners van OHUP hebben zich volgende doelen gesteld:

 1. Verbeteren van de kwaliteit van online hulpverlening door uitwisseling van bestaande knowhow

Met “uitwisseling van knowhow” wordt bedoeld dat de organisatie zowel knowhow aanlevert aan de groep als dat ze deze terugkrijgt van de groep. Een belangrijk aspect aan de “uitwisseling van knowhow” is dat er wordt vertrokken vanuit de behoefte van de OHUP-leden. Het doel is niet om een kennis-om-de-kennis centrum te worden.

De knowhow waarvan sprake, kan zich zowel binnen als buiten de organisaties van het UitwisselingsPlatform bevinden.

Knowhow aanwezig bij de participanten. De knowhow kan zich situeren op verschillende domeinen bijvoorbeeld:

 • Hulpverlening:
  • Specifieke vaardigheden die nodig zijn voor onlinehulpverlening
  • Opleiding medewerkers
  • Omgaan met “moeilijke gesprekken”
  • Intervisie (op beleidsniveau)
   (noot: inhoudelijke intervisie (casusbespreking) over de verschillende organisaties heen, wordt buiten het OHUP overleg gehouden.)
  • enz…
 • Technische kennis:
  • Welke software bestaat er? Voor- en nadelen? Kost?
  • Hosting
  • enz…
 • Organisatorische kennis:
  • Hoe een onlinehulpproject opstarten?
  • Hoe een onlinehulp dienst operationeel houden?
  • enz…

Knowhow die extern aanwezig is

Om de knowhow binnen de organisaties van het OnlineHulp UitwisselingsPlatform verder uit te breiden, zal ernaar gestreefd worden om externe knowhow binnen te halen. Dit zou onder andere kunnen gebeuren via:

 • het stimuleren en ondersteunen van onderzoek omtrent online hulpverlening
 • het organiseren van studiedagen
 1. Optimaliseren

Bekijken van mogelijke voordelen door gezamenlijk gebruik van dezelfde software.
Kostenplaatje
Aanpassing aan specifieke behoeftes van de partners

 1. Het OHUP heeft geen winst-bedoeling.