Vertegenwoordigers van SAM – Steunpunt Mens en Samenleving, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid formuleerden vijf beleidsaanbevelingen rond onlinehulp voor welzijn en gezondheid voor de komende Vlaamse regering. De aanbevelingen worden geconcretiseerd in 8 concrete beleidsacties. Deze aanbevelingen en beleidsacties werden aan de leden van relevante werkgroepen van politici in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering overgemaakt in augustus 2019.

 Downloaden