In crisistijden is snelle en duidelijke besluitvorming nodig.

Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg.

De sense of urgency is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken.

Deze beslishulp helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.

Klik hier voor de beslishulp