De boekenplank

Hieronder vind je de boeken en (kleine en grote) brochures die we in onze mediatheek opgenomen hebben. We hebben ze netjes chronologisch gerangschikt. De oudste publicaties vind je helemaal onderaan.

Bij elk boek vind je ook één of meer links naar de plaats(en) waar je dat boek in onze mediatheek kan vinden en waar ook andere bronnen rond hetzelfde thema staan. Makkelijk, niet?
Sommige thema’s zijn nog niet gelinkt, die verschijnen later nog in onze mediatheek.
Heb je zelf weet van een interessante publicatie? We breiden graag onze boekenplank uit.

2016

Delespaul, P. e.a. (2016) Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie.
Leusden: Diagnosis Uitgevers

Meijnckens, L. (2016) Beter met eHealth in 60 minuten. Zaltbommel: Haystack

Bocklandt, P. (2016) Mogelijkheden en aanbevelingen i.v.m. online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. Op weg met of zonder Prison Cloud op elke cel. Gent: Arteveldehogeschool

Bocklandt, P. & Vanhove, T. (2015) Onlinehulp in verscheidenheid. Onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen anno 2015 in kaart. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

onlinehulp algemeen | overheidsbeleid

Bocklandt, P., Franssen, V. & Vanhove, T.
(2015) e-boek: sociaal werk netwerkt online. Een gps naar sociale netwerksites voor organisaties in welzijnswerk en gezondheidszorg. Gent: Arteveldehogeschool

2015

Claeys, H. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – beschrijving van het prototype.
Gent: Arteveldehogeschool.

dagboeken | technologie

Goubin, E. (2015) Analoog of digitaal. Inclusief communiceren in de internetsamenleving. Brussel: Politeia

onlinehulp algemeen | ontwikkelingen digitale samenleving

Gulden, M. & Van der Wurff, J. (2015) Sociale media in zorg en welzijn. Dat zorgt beter! Schiedam: uitgeverij Scriptum

Kisjes, H., Nijs, D. & Van Rooij, T. (2015) Internetverslaving. Amsterdam: uitgeverij Boom.

middelenmisbruik | ontwikkelingen digitale samenleving

Marchand, R. (2015) Inventarisatie van neuropsychologisch test-materiaal: ontwikkeling van online testfiches voor aandacht en geheugen. [bachelorproef] Brugge: Howest

Meersman, M.(2015) Is daar een app voor?! Onderzoek naar beschikbare en kwaliteitsvolle apps om angst- en stemmingsstoornissen te verminderen [bachelorproef] Antwerpen: Thomas More

Pelsmakers, L. (2015) Virtueel vrijwilligen – digitalisering in het vrijwilligerswerk. Brussel: Politeia

Steffens, R. & Sarrazin, D. (2015) Richtlijnen voor online interventies in selectieve drugpreventie. Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Moerenhout, T. (2015) E-health zegen of vloek? Filosofische analyse van een paradigmashift in geneeskunde [masterproef] Brussel: VUB

Neefs, A. (2015) Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk [bachelorproef] Mechelen: Thomas More

Nijst, L. (2015) Help mijn kind wil op Facebook. Ouders preventief ondersteunen wanneer kinderen jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan sociale media [bachelorproef] Brussel: Odisee

Olivier, S.(2015) Competent online drug hulpverlenen. Competenties van een goed sociaal werker bij online drughulpverlening. [bachelorproef] Gent: Arteveldehogeschool

middelenmisbruik | competenties

Van Cauwenberge, L. (2015) “Het gebruik van pictogrammen tijdens de zwangerschap. De taalbarrière doorbroken. [bachelorproef] Gent: Arteveldehogeschool

Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van Audenhove, C. & Van den Bergh, O. (2015) Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg. Uitdagingen en mogelijkheden. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Timmer, S. (2015) eHealth in de langdurige zorg – de praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

volwassenen | implementatie | competenties

Willekens, S. (2015) Een evaluatie van de huidige beschikbare websites rond ‘Tinnitus’ [bachelorproef] Gent: HoGent

Saelens, S., Bracke, G., De Zitter, M., Timmers, F., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor welzijn – methodiekhandleiding voor algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang. Gent: Arteveldehogeschool

Saelens, S., De Zitter, M., Timmers, F., Bracke, G., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg – methodiekhandleiding. Gent: Arteveldehogeschool.

Saelens, S., Vermeire, A., Timmers, F., Bracke, G., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor onderwijs – methodiekhandleiding. Gent: Arteveldehogeschool.

Timmers, F. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – technische handleiding voor hulpverleners/begeleiders. Leuven: KUL

dagboeken | technologie

Verheye, J. (2015) Communicatie optimaliseren op materniteit: digitale communicatie als bondgenoot van de vroedvrouw. Ook voor de niet-Nederlandstalige kraamvrouw. [bachelorproef] Gent: Arteveldehogeschool

Van Herck, P. (2015) Transformeren om te overleven in de zorg. Healthcare in het nieuwe tijdperk. Leuven: Lannoo Campus

ontwikkelingen in zorg en welzijn

Verhagen, P.(2015) Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn. Van signaal naar succesverhaal. Bussem: Coutinho

ontwikkelingen in zorg en welzijn

Andersson, G. (2015) The Internet and CBT. A clinical guide. London: CRC Press

2014

Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele, A. (2014)Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

overheidsbeleid

Bremmer, F (2014) Handreiking eHealth in de praktijk – tips en handvatten voor implementatie van eHealth in de GGZ. Amersfoort: GGZ Nederland

overheidsbeleid

Plaete, J., De Bourdeaudhuij, I. & Crombez, G. (2014) Haalbaarheidsstudie: een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Provost, D., Akkermans, H. (2014) Wegwijzer Mediawijsheid in het sociaal werk. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

sociale media | implementatie | mediawijsheid

Franssen, V. (2014) WWWelzijn 2.0 – over sociale netwerksites in welzijnswerk. Deelrapport 1: Literatuuroverzicht en afbakening van sociale netwerken in de welzijnssector. Gent: Arteveldehogeschool

Franssen, V. (2014) WWWelzijn 2.0 – over sociale netwerksites in welzijnswerk. Deelrapport 2: Screening van sociale netwerken binnen de welzijnssector. Gent: Arteveldehogeschool

Vandecasteele, A. & Eerdekens, W. (2014) WWWelzijn 2.0 – over sociale netwerksites in welzijnswerk. Deelrapport 3: kwalitatieve bevraging binnen de welzijnssector. Gent: Arteveldehogeschool

Walraeve, M. & Van Ouytsel, J. (2014) Mediawijs online – jongeren en sociale media. Tielt: Lannoo Campus

mediawijsheid | sociale media

Krug, S. (2014) Don’t make me think Revisited, A common sense approach to web usability. San Francisco: Pearson (New Riders)

Wendel, S. (2014) Designing for Behaviour Change: Applying Psychology and Behavioural Economics. Sebastopol (CA): O’Reilly Media

2013

Bocklandt, P., Botte, S., De Zitter, M., Donoso, V., Ryckaert, A. & Vanhove, T. (2013) Ch@dvice Inventaris – verkennend onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik in Europa.Gent: Arteveldehogeschool

Bocklandt, P., De Zitter, M., Ryckaert, A. & Vanhove, T. (2013) Ch@dvice Gids voor 1-op-1-chathulpverlening in eerstelijnswelzijnswerk. Gent: Arteveldehogeschool

Bocklandt, P., De Zitter, M., Saelens, C. & Saelens, S. (2013) Draagvlak, dromen en drempels voor onlinehulp in Vlaams welzijnswerk. Gent: Arteveldehogeschool

De Smet, S. (2013) Sociale media in de social profit: vriend of vijand? Leuven: Cera

Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Valcke, P., Valgaren, P.-J. & Lievens, E. (eds.) (2013) Sociale media – actuele juridische aspecten. Antwerpen: Intersentia.

Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van Audenhove, C. & Van den Bergh, O. (2013) Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg. Uitdagingen en mogelijkheden.Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zenner, C., De fauw, N. & Dhaene, L. (2013) Wegwijzer sociale media in de zorg.Brussel: Zorgnet-Icuro

Oinas-Kukkonen, H. & H. (2013) Humanizing the Web. Change and Social Innovation. UK: Palgrave MacMillan

2012

Van Hecke, J. (red.) (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg.Een extra taal. Antwerpen: Garant

Bocklandt, P., Saelens, S. & Vandecasteele, A. (2012) Leidraad voor e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning. Brussel/Gent: EXPOO/Arteveldehogeschool

Saelens, S., Vandecasteele, A., Vanhove, T., Debruyne, H. & Bocklandt, P. (2012) Optim@il – een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening. Gent: Arteveldehogeschool

2011

Bocklandt, P. (red.) (2011) Niet alle smileys lachen.Online hulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco.

Vanhove, T. & Vercaigne, C. (2011) Ervaren baat in éénmalige chathulp. Een driehoeksanalyse van bevraging van oproepers, beantwoorders en transcripten uit eerstelijnswelzijnswerk in Vlaanderen. Gent: Arteveldehogeschool

De Zitter, M., Saelens, S., Vlaeminck, H. & Vercaigne, C. (2011) Chathulpvorming binnen het OnlineHulpUitwisselingsPlatform. Gent: Arteveldehogeschool

Fransen, J. (2011) Methodiek online hulpverlening voor schoolmaatschappelijk werk. Rotterdam: Hogeschool Inholland

2010

Beelen, S. & Van den Meerschaute, K. (2010) Wanneer afstand nabijheid creëert. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Beelen, S. & Van den Meerschaute, K. (2010) Toegankelijke hulpverlening online!? Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

de Groot, G. (2010) Chatten: uitdaging of drempel?! Methodische handleiding voor toegankelijke online hulpverlening. Amsterdam: Uitgeverij SWP

2009

Vlaeminck, H., Vanhove, T., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2009) Ch@tlas – methodiek online hulp in eerstelijnswelzijnswerk. Gent: Arteveldehogeschool

terug naar ‘mediatheek’