Online is niet vervangend maar aanvullend

Onlinehulp doet bij sommige hulpverleners het doembeeld rijzen van werkdagen achter de pc of laptop. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Face to face contact, in al z’n eigenheid, is niet zomaar door online hulpmiddelen te vervangen.

We zien online werken dan ook niet als vervanging voor ‘offline’ werken, maar eerder als aanvulling die de praktijk van hulpverlening en zorg verruimt.

Cliënten kiezen expliciet  voor online contact

In vele gevallen zien we dat mensen expliciet de keuze maken om online contact op te nemen door een chatgesprek aan te vragen, een mail te sturen of bijvoorbeeld  contact te zoeken via social media. Als mensen heel bewust online contact opnemen, dan hebben ze daar hun redenen voor. Doorverwijzen naar offline-contact, zoals een face to face gesprek is dan niet altijd evident. De omslag naar een gesprek kan een bijzonder hoge drempel zijn die op dat moment onoverkomelijk lijkt.

Deze mensen zouden zonder je onlineaanbod misschien nooit contact hebben opgenomen met je organisatie. Je bereik vergroot door het inzetten van deze extra communicatiekanalen.

Onlinehulp is niet voor elke cliënt geschikt

Sommige mensen houden zich liefst ver weg van moderne technologie en communicatievormen. Voor sommigen is dat een bewuste keuze, anderen hebben een te grote drempelvrees of beschikken niet over de nodige middelen of vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan. Ook de taal kan hier een belangrijke barrière vormen. Er zal altijd een groep zijn die de stap naar onlinehulp niet zet.

… niet ‘minder werk’, wel anders

twee vooroordelen rond online werken die we hiermee willen ontkrachten:

  1. door online te werken, werk je minder ‘face to face’: niet noodzakelijk. Als een organisatie kiest voor onlinehulp of blended hulp zonder uitbreiding van personeelsmiddelen, moeten er natuurlijk keuzes gemaakt worden. Maar zoals we hierboven al beschreven is onlinehulp een aanvullende mogelijkheid en geen vervanging  voor alles wat face to face gebeurt.
  2. door online te werken zal je werklast verminderen: de keuze voor onlinehulp zorgt er niet voor dat alles plots sneller gaat, dat complexe problematieken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op termijn kan er door inzet van onlinetools en integreren van blended hulp wel enige ‘tijdswinst’ geboekt worden, maar bedenk dat het introduceren en implementeren van een nieuwe methodiek in de beginfase meer tijd vraagt dan oplevert. Het gaat niet om ‘minder werk’ maar wel om een andere manier van werken.