Welkom op de website van Knooppunt-online!

Sinds eind  2015 zijn we het centrale aanspreekpunt voor alle vragen rond onlinehulp. En dit voor de sectoren zorg & welzijn.
We zijn maar wat fier dat we jullie onze nieuwe site kunnen laten zien!

Eén van onze opdrachten bestaat erin om zoveel mogelijk relevante informatie over onlinehulp te bundelen. Je vindt alvast een eerste deel in onze mediatheek. Zoals je daar ziet, kiezen we er expliciet voor om niet alle informatie in één keer op het net te gooien.

We gaan graag een beetje gedoseerd te werk. Onze mediatheek zal dan ook nooit af zijn. Hulp evolueert constant, onlinehulp natuurlijk ook. We houden de vinger aan de pols en werken onze mediatheek gaandeweg bij. Natuurlijk kan je ook voor andere zaken bij ons terecht. Maar dat lees je verder op onze site.

Veel leesplezier!