De mogelijkheden van onlinecommunicatie werden in Vlaanderen al meer dan tien jaar geleden ingezet en verkend door enkele hulplijnen en laagdrempelige diensten, zoals Tele-onthaal, de Zelfmoordlijn (Zelfmoord 1813), Awel en de JACs . Niet toevallig waren deze pioniers organisaties die zich (vooral) richtten op jongeren.

Laagdrempelige diensten streven ernaar zo makkelijk mogelijk bereikbaar te zijn voor hun potentiële doelgroep. Waarbij het niet enkel gaat over geografische bereikbaarheid maar ook over praktische toegankelijkheid en zoveel mogelijk wegnemen van psychische en andere drempels. Regelmatig moeten deze diensten zichzelf dus de vraag stellen waar hun (potentiële) doelgroep zit en hoe ze die het beste kunnen bereiken.

Jongeren

Zoals het wel meer gaat met innovatie, zijn het de jongere generaties die de eerste stappen zetten. Eind de jaren ’90 was ‘het internet’ een belangrijke vindplaats voor jongeren.

De tot dan toe vooral telefonische hulpdiensten zoals de de toenmalige Kinder-en Jongerentelefoon, de Holebifoon,  Tele-Onthaal,… zagen de e-mails binnen lopen. Jongeren bleken heel vlot gebruik te maken van dit nieuw communicatiekanaal. Ze vonden daar letterlijk een adres om hun vragen te stellen en hun moeilijkheden te delen. En dat kon voor het eerst in alle anonimiteit.

In sommige gevallen zijn het ook de jongeren zelf die de hulpverlening gaan inspireren. Een aantal JACs startten bijvoorbeeld met chat op vraag van jongeren. Jongeren die zelf al volop onder elkaar communiceerden met msn. Jongeren die bijvoorbeeld om verschillende redenen niet tot op het centrum konden geraken of niet konden bellen (denk ‘pre-gsm-tijd’).

Experimenteren

Deze diensten breidden gaandeweg hun online-aanbod uit. Denk maar aan het forum van Awel, dat nog altijd razend populair is, de Zelfmoordlijn die ook via chat bereikbaar werd, de Kinderrechtswinkel die een zeer goede informatieve website op poten zette, de JACs die hun eerste stappen zetten op social media. (Wie van jullie kent Netlog nog?)

Samen sterk

En hoewel de vele voordelen van online werken al snel duidelijk werden, bleek evenzeer dat deze onlinemethodieken toch een aantal heel specifieke vragen opriepen en aparte vaardigheden vereisten. De vroege pioniers wisten toen al dat ‘samen sterk maakt’ en verenigden zich al in 2006 in OHUP.  Gaandeweg werden meer en meer organisaties lid van dit overlegplatform. Een overzicht van deze diensten vind je op www.ohup.be.

Preventie

Een opvallende trend die al sinds het begin van onlinehulp duidelijk werd, was de daling van het aantal telefonische oproepen en de stijging van onlinecommunicatie. Dat fenomeen deed zich bij alle bovengenoemde initiatieven voor. Het aantal jongeren dat beroep doet op deze hulpdiensten neemt nog altijd toe, jongeren blijken vaak een voorkeur te hebben voor de onlineweg. Vaak is ‘online’ de allereerste manier waarop ze contact nemen met de hulpverlening. Soms gaat het ook om jongeren die hun vraag nooit telefonisch of face-to-face hadden kunnen / durven stellen en mogelijks pas veel later de stap naar hulpverlening hadden gezet.  Vanuit preventief standpunt is dit een heel grote meerwaarde.  Hoe jonger het publiek dat via deze weg hulp zoekt, hoe groter de kans dat hun problemen niet escaleren.

Vervolg

Onlinehulp is al langer niet enkel meer voor jongeren bestemd. De jongeren van toen, zijn trouwens de volwassen hulpvragers van nu. Het was dan ook evident dat andere organisaties of deelwerkingen voor volwassenen onlinehulp ook in hun aanbod zouden opnemen. Een trend waar we alleen maar blij kunnen om zijn.

OHUP bestaat nog steeds en is nog altijd een plaats waar organisaties ervaringen uitwisselen en samenwerken. De vroege pioniers zijn nog altijd aan het pionieren. Sommige ‘microbes’ zijn hardnekkig, en gelukkig maar.

That's the spirit!

Veel pionierend werk is in die jaren verricht door hulpverleners die de vinger aan de pols hielden en vooral ‘goesting’ hadden om aan de slag te gaan met deze nieuwe vormen van hulpverlening. Dit zonder hoogtechnologische middelen of uitgesproken ICT-bagage. Maar wel met een stevige dosis gezond verstand en bereidheid om samen te werken en na te denken, ook intersectoraal.
terug naar 'inspiratie'