Een vaak gehoorde opmerking tijdens de vluchtelingencrisis was/is: ‘Maar ze hebben toch allemaal een smartphone?’ met als
ondertoon: ‘zo slecht kan het dan toch niet gesteld zijn?’. Uitspraken die even goed kunnen gelden ten opzichte van mensen die in armoede leven of thuisloos zijn. Op de kortzichtigheid van deze uitspraken gaan we niet verder in. Maar het is wel treffend dat heel veel mensen over dit kleinood beschikken. Voor sommigen voornamelijk een middel om Pokémon Go te spelen 🙂 , voor anderen een levensnoodzakelijke en soms enige verbinding met de buitenwereld.

smartphonelevenslijnTerwijl een smartphone een hele tijd geleden een speeltje was voor de ‘lucky few’, is het meer en meer een item dat het leven een pak makkelijker (of minder moeilijk) kan maken. De mogelijkheden van een smartphone: met anderen in contact blijven, je netwerk behouden of uitbouwen, hulp inroepen, levensnoodzakelijke informatie vinden,…maken duidelijk dat het net de meest kwetsbare groepen zijn die het meest baat hebben bij een klein mobiel device dat al deze functies kan vervullen.

Belangrijke drempel hierbij blijft natuurlijk de kostprijs. Hoewel smartphones hoe langer hoe goedkoper worden, is het vooral de netwerkverbinding die mensen op kosten jaagt, zeker als ze zich al in een precaire financiële situatie bevinden. Veel mensen zijn creatief in hun gebruik van gratis wifi-hotspots. (daar bestaan natuurlijk ook al apps voor zoals wifi-finder. En hoewel niet iedereen 24/7 verbonden is, is een smartphone in sommige gevallen dan toch het middel bij uitstek om verbinding te maken.

Dit filmpje van BBC Media action geeft een impressie van het belang van een smartphone voor iemand die op de vlucht is. Maar ook eens aangekomen op (voorlopige) bestemming kan een smartphone ervoor zorgen dat je in contact kan komen met anderen, de nodige informatie vindt, zaken kan laten vertalen (hoe gebrekkig soms ook) en zelfs via gratis apps de basics van een nieuwe taal kan leren.
De Morgen gaf eind 2015 al een mooi overzicht van apps die handig zijn voor mensen die aankomen in Europa.

Dichter bij huis worden er meer en meer projecten opgezet om via smartphones thuislozen te bereiken en beter verder te helpen. Hiernaast een getuigenis van een project dat begin 2016 in Amsterdam werd opgestart. In dit project wordt Whatsapp ingezet om thuislozen te informeren en te ondersteunen.

In het Verenigd Koninkrijk en Wales wordt een app, Streetlink, ingezet om thuislozen te helpen. Via deze app kan je lokale organisaties verwittigen als je merkt dat iemand op straat slaapt (‘rough sleeper’). Zij sturen dan bijvoorbeeld een outreacher naar die persoon toe om te checken of hij/zij hulp wil. Ook mensen die zelf dakloos zijn kunnen via de app en (mobiele) website contact opnemen. Op de website kan je zien hoeveel interventies er gebeurd zijn op basis van meldingen op Streetlink.

terug naar ‘inspiratie’