Het personaliseerbare onlinedagboek is in eerste instantie bedoeld om toegepast te worden binnen ‘blended hulp’, waarbij de online applicatie kan ingezet worden ter ondersteuning van een face-to-face begeleiding. ‘Personaliseerbaar’ wil zeggen dat begeleiders of hulpverleners het dagboek op maat kunnen aanpassen voor hun cliënt. Met name:  welke parameters bevraagd worden, in welke volgorde, de aard van de vragen, de verwoording van de vragen en de wijze van scoren (meerkeuzevragen, diverse schuifregelaars, vergelijkende tabellen,…). Resultaten van registraties zijn toegankelijk voor hulpverleners en deelnemers, en worden weergegeven via grafieken, tabellen en tekstoverzichten.

Het onlinedagboek kan om diverse redenen ingezet worden en dus verschillende functies vervullen in een begeleidingsproces. Enerzijds als diagnostisch instrument, zowel in het voortraject (de wachttijd vooraleer de begeleiding begint), als tijdens de begeleiding zelf. Anderzijds als werkinstrument om de begeleiding te ondersteunen. Zoals bij het bepalen of nastreven van doelen, om de evolutie op te volgen, om op bepaalde aspecten te focussen (probleemgebieden of sterke punten) en om zelfevaluatie mogelijk te maken.

Een mogelijke meerwaarde van zelfregistraties is dat  cliënten meer actief betrokken zijn en dat het de transfer van leermomenten (inzichten en vaardigheden) naar het dagdagelijkse leven kan bevorderen. Daarnaast zal relevante informatie minder snel vergeten of vervormd worden wanneer deze besproken wordt met de hulpverlener.

Tijdens een twee jaar durend TETRA project werd de applicatie uitgetest in een 45-tal organisaties van welzijnswerk, geestelijke gezondheid, jeugdzorg, onderwijs en gezinsopvang. Gelijklopend hiermee werd het online dagboek aangepast op basis van vragen uit de praktijk.

De bevindingen van gebruikers geven de sterke punten en minpunten van deze tool weer:

 • gemakkelijk in gebruik
 • bewustmaking en inzicht
 • eigen evolutie opvolgen
 • alles kwijt kunnen, minder geremd zijn
 • tussen de sessies aan de slag kunnen
 • online altijd toegankelijk
 • volhouden van het invullen
 • wordt vaak vergeten
 • soms omslachtig
 • technische storingen
 • internetverbinding nodig (daarom is een app-versie in ontwikkeling)

Meer info over het gebruik van onlinedagboeken vind je in onze mediatheek.

terug naar 'inspiratie'