Psychotische stoornissen kunnen zeer ingrijpend zijn voor de betrokkene en de omgeving. Hulpverlening is dat vaak ook. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen opnames die soms nodig zijn maar vaak als traumatiserend ervaren worden.

Omdat herval geregeld kan voorkomen vinden er heropnames plaats, met alle consequenties van dien. Onafgezien van het feit dat heropnames noodzakelijk kunnen zijn, betekenen ze telkens een ontwrichting voor de patiënt en zijn directe omgeving. Bovendien zijn ziekenhuisopnames duur.

Itareps

In het Tsjechische Itareps project kunnen mensen met diverse psychotische stoornissen via hun mobiele telefoon dagelijks een screening doorlopen. Mensen in hun nabije omgeving hebben eveneens deze mogelijkheid. De data wordt verstuurd naar een behandelend psychiater of instelling die op deze manier iemand vanop afstand kunnen opvolgen.

Via deze weg kan veel sneller gereageerd worden op prodromale symptomen die een psychotische episode aankondigen. Anderzijds kunnen consultaties achterwege blijven wanneer cliënten het goed stellen. Uit een eerste onderzoek gedurende 1 jaar bij 45 cliënten, bleek dat het aantal ziekenhuisopnames tijdens dat jaar significant gedaald was met 60%!

Meer over dit onderzoek

MATS en PRISM

Een vergelijkbaar project is MATS (Mobile Assessment and Therapy for Schizophrenia). Hier worden geautomatiseerde tekstboodschappen gebruikt om data op te vragen bij cliënten rond psychotische symptomen, sociale contacten en inname van medicatie. Een begeleidend team kan dan ingrijpen wanneer er iets fout dreigt te lopen.

PRISM (Personalized Real-Time Intervention for Stabilizing Mood) richt zich op mensen met een bipolaire stoornis. Via een app beantwoorden deelnemers geregeld vragen rond hun welbevinden en ‘triggers’ die hen mogelijk uit evenwicht kunnen brengen. Op basis hiervan krijgen ze gepersonaliseerde boodschappen met suggesties die hen kunnen helpen om met problemen om te gaan.

Meer over mobiele interventies bij ernstige psychische problemen

Temstem

Temstem is een app die iemand kan gebruiken om minder last te hebben van ‘stemmen’. De app lijkt op een (taal)spelletje waarbij je delen van woorden aan elkaar moet linken of aangeven uit hoeveel lettergrepen een woord bestaat. Een goede manier om je aandacht af te leiden van de stemmen en iets meer controle te krijgen.  De app is ontwikkeld door studenten in samenspraak met de eigenlijke doelgroep, mensen die een psychose hebben.

Deze app is geen vervanging voor hulpverlening maar kan mensen in het dagdagelijks leven een houvast bieden. Meer over de temstem-app.

terug naar 'inspiratie'