Bij expertise- en behandelcentrum ‘Reik’ (Leeuwarden, Nederland) dat zich richt op mensen met een verstandelijke beperking Leeuwarden hebben ze radicaal gekozen voor volledige transparantie wat betreft dossiervorming.

Bij Reik wordt gewerkt met ‘Jouw omgeving’, een virtuele ontmoetings- en behandelplek voor cliënten, zorgverleners en mantelzorgers. Alle cliënten hebben volledige inzage in hun dossier en behandelplan. Ze kunnen er zelfs aan mee schrijven.

Dit werd natuurlijk niet in één keer gerealiseerd. Eerste stap was het omzetten van alle papieren dossiers naar een digitale vorm. Vervolgens werden afzonderlijke dossiers die de verschillende hulpverleners bijhielden over een cliënt, samengevoegd tot een overzichtelijk geheel met een eenvoudige structuur. In ‘Jouw omgeving’ wordt vervolgens niets meer afgeschermd voor cliënten.

Hulpverleners moesten tijdens deze evolutie een hele omslag maken. Zoals loslaten van jargon, openheid en de regie delen met cliënten (en vaak ook met andere betrokkenen). Aanvankelijk was er enige angst en scepticisme, maar dat ebde geleidelijk weg. Zeker toen cliënten duidelijk hun appreciatie toonden voor deze nieuwe aanpak. Ze voelden zich  meer betrokken bij hun begeleidingsproces en de hulpverleningsrelatie bleek er ook door te verbeteren. Last but not least, ook de administratieve last voor de hulpverleners verminderde.

Meer in dit artikel op smarthealth.nl

Ook in ziekenhuizen vinden transparante dossiers meer en meer ingang. Ondertussen biedt een kwart van de ziekenhuizen in Nederland aan patiënten de optie online de eigen gegevens in te zien. Dat gebeurt via een patiëntenportaal.

De patiënt is ‘baas’ van zijn gegevens en wordt op die manier meer betrokken bij het behandelproces. Het spreekt voor zich dat daar een goede begeleiding en ondersteuning bij hoort om al deze data op een correcte manier te interpreteren.

Meer hierover vind je in dit artikel.

terug naar 'inspiratie'