Bij onze Noorderburen vindt beeldbellen meer en meer ingang. ‘Videobellen’ ken je misschien beter onder de merknaam ‘skypen’. Bescherming van privacy en respecteren van deontologie zijn natuurlijk noodzakelijke voorwaarden om deze tool in te zetten. Net daarom moeten deze gesprekken verlopen op een beveiligd platform en niet op gratis alternatieven zoals skype.

Videobellen met de huisarts

Ook in de huisartsenpraktijk kan videobellen een mooie en praktische aanvulling zijn. Een aantal steden in Nederland experimenteren al een hele tijd met huisartsenconsult via beeld- of videobellen.

De eerste resultaten zijn alvast positief:

“De eerste tellingen op de huisartsenpost in Apeldoorn laten zien dat in 30% van de beeldbel contacten een consult op de post voorkomen kan worden”.

De hulpverlening verloopt vlotter en zowel patiënt en arts verliezen minder tijd.

Natuurlijk is videobellen niet in elk geval de beste keuze, denk maar aan situaties wanneer dringende medische hulp nodig is of wanneer er meerdere klachten zijn die elk nader moeten onderzocht worden. Maar voor een heel aantal kleinere aandoeningen is beeldbellen een geschikt middel om een eerste inschatting te maken aangezien de arts meer informatie krijgt dan via een eerste puur telefonisch contact.

instructiefilmpje ‘mag ik meekijken’ app

Voor sommige artsen is het nog wennen aan deze nieuwe manier om contact te nemen. Het oogcontact verloopt anders dan tijdens een fysiek gesprek. Ook het feit dat je jezelf altijd in een gespreksvenster ziet kan in het begin wat vreemd overkomen. Maar dit neemt niet weg dat de voordelen opwegen tegen de aanvankelijke onwennigheid.

Op deze link lees je meer over videobellen met de huisarts.

Videobellen in de thuiszorg

En opnieuw bij onze Noorderburen…bij Zuidoostzorg kunnen senioren dankzij een nauwe opvolging via beeldbellen langer thuis blijven wonen.

De organisatie stelt iPads ter beschikking en leert de cliënt ermee werken. In de bijhorende video zie je een mooie getuigenis van een dame die het cliché ‘ICT is niets voor ouderen’ de das omdoet.

Meer weten over hoe Zuidoostzorg dit aanpakt? Dat vind je op deze link.

terug naar 'inspiratie'