Competenties

Misschien denk je bij ‘onlinehulpcompetenties’ eerst aan ICT-vaardigheden en technische kennis? Juist en fout tegelijk. Want een minimale ICT-kennis is inderdaad wel nodig om vlot te kunnen werken met online-toepassingen maar de kracht van goede online hulpverlening schuilt in een samenspel van verschillende attitudes en vaardigheden.

Eén van de randvoorwaarden om degelijk online of blended te werken, is dat je zelf mediawijs bent. Dat je dus bewust en kritisch kan omgaan met ICT-middelen die je gebruikt, dat je de mogelijkheden maar ook de valkuilen en beperkingen kent. Daarom lijsten we ook expliciet een aantal bronnen op die je mediawijsheid op scherp stellen.

Provost, D. (2016) Blended hulp
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk-Knooppunt-online

In dit artikel omschrijft de auteur blended hulp als de combinatie van offline en onlinehulp. Een aantal belangrijkevoordelen voor zorg en welzijn worden opgelijst.
De nodige skills van een goede (blended) hulpverlener én noodzakelijke randvoorwaarden worden geëxpliciteerd.

  Downloaden

Mediawijs.be

Op deze website vind je alle nodige informatie om je mediawijze vaardigheden aan te scherpen.

 Ga naar mediawijs.be

Nijst, L. (2015) Help mijn kind wil op Facebook. Ouders preventief ondersteunen wanneer kinderen jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan sociale media [bachelorproef] Brussel: Odisee

In deze bachelorproef gaat de auteur vanuit een ontwikkelingspsychologische, een pedagogische en een opvoedingsondersteunende invalshoek op zoek naar adviezen om kinderen jonger dan 13 jaar die willen deelnemen aan sociale media te ondersteunen.

 Downloaden

Timmer, S. (2015) Competenties en e-health
In: eHealth in de langdurige zorg – de praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

In dit hoofdstuk gaat Saskia Timmer in op vijf clusters van onlinehulpcompetenties: communicatie en contact – professioneel werken – verzorgen, ondersteunen, ontwikkelingsgericht begeleiden – omgaan met grenzen – regie en coördinatie.

Bestellen

Bocklandt, P. (2014) Deskundigheidsbevordering
In: Bocklandt, P. (red.) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 121 – 125.

In dit hoofdstuk komen het versterken van mediawijsheid en het omschrijven van specifieke onlinehulpcompetenties aan bod.

Downloaden

Provost, D. (2014) Wegwijzer Mediawijsheid in het sociaal werk.
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Deze brochure biedt passende informatie, tools en tips & tricks om als hulpverlener mediawijs met cliënten aan de slag te gaan. Concrete tips & tricks hebben betrekking op privacy-instellingen, kwaliteitsvolle info vinden op internet, reclame, cyberpesten, geld online, onlinehulp,…

  Downloaden

Walraeve, M. & Van Ouytsel, J. (2014) Mediawijs online – jongeren en sociale mediaTielt: Lannoo Campus

In dit boek komen talloze aspecten van mediawijsheid van jongeren aan bod: cyberliefde, sexting, grooming, cyberpesten, delen van je locatie op sociale netwerksites, reclame op sociale netwerksites, belang van online reputatie. Een must voor alle jeugdhulpverleners.

 Bestellen

Limper, M. (2013) Kwaliteit
In Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 215 – 230
.

In dit hoofdstuk formuleert Myriam Limper 7 specifieke onlinehulpcompetenties van de online hulpverlener en 5 onlinehulpcompetenties voor de leidinggevenden die onlinehulp organiseren.

 Bestellen

Mediawijsheid.nl

Nederlandse mediawijze website.

 Ga naar mediawijsheid.nl

Van Hecke, J. & Nijs, D. (2012) Mediawijsheid en netiquette
In: Van Hecke, J. (red.) (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. Een extra taal. Antwerpen: Garant, p. 30 – 47.

In dit hoofdstuk gaan de auteurs in op een definitie van ‘mediawijsheid’ en geven ze praktische tips voor mediawijsheid voor zowel jongeren als hun hulpverleners.

 Bestellen