E-mailhulp

Er wordt wel eens gezegd dat e-mail helemaal passé is. Het zou een bijna pre-historisch communicatiemiddel zijn, enkel nog geschikt voor de ‘oudere’ medemens.

Maar dit moeten we nuanceren. Het klopt dat veel mensen, jongeren natuurlijk maar ook volwassenen, ondertussen veel makkelijker manieren hebben gevonden om online te communiceren. Denk maar aan de meeste sociaalnetwerksites, applicaties zoals snapchat, whatsapp,… Allemaal platformen die je toestaan om in een paar kliks een bericht te sturen naar je vrienden- en kennisenkring.

Maar als we het hier hebben over e-mail, spreken we niet over ‘snel een berichtje sturen om af te spreken’, we hebben het wel degelijk over hulpverlening via mail. Daar kunnen natuurlijk praktische zaken in uitgewisseld worden maar eerst en vooral staat toch de vraag van de cliënt/patiënt centraal en de band of alliantie die ook via dit medium kan uitgebouwd worden.

En dat vraagt nuancering, duidelijke omschrijvingen, empathie en vaak veel wikken en wegen. Dat vraagt tijd en de nodige karakters. Probeer maar eens een genuanceerd antwoord te schrijven met 140 karakters. Schier onmogelijk.

Net daarom blijft e-mail een belangrijk instrument in  welzijn en zorg en is het van belang goed voorbereid aan deze zogenaamde ‘oldskool’ methodiek te beginnen.

Bocklandt, P., Saelens, S. & Vandecasteele, A. (2012) Leidraad voor e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning.
Brussel/Gent: EXPOO/Arteveldehogeschool

Deze brochure is het resultaat van een samenwerkingsproject via EXPOO met medewerkers van opvoedingsondersteuningsorganisaties in Vlaanderen. Ze bevat een visie op en positionering van e-maildienstverlening en gaat in op het stappenplan om e-mails te beantwoorden, de betrokken actoren en enkele specifieke aspecten omtrent deontologische aspecten.

Downloaden

E-hulp.nl (2011) De spijker op z’n kop. Ervaringen met e-mailhulpverlening.

Dit Nederlandse filmpje van zo’n 5 minuten is een getuigenis van een cliënt die de voor- en nadelen van haar ervaringen met e-mailhulpverlening vertelt. De nadruk ligt op een e-mailhulpverleningstraject waarbij ze hulp kreeg van Kwadraad Hulp Online.

Bekijk het op deze link.

Evenepoel, T. (2011) Drank, drugs en pillen in je mailbox. E-mailhulpverlening van de DrugLijn.
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen.
Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 287 – 298

In dit artikel beschrijft Tom Evenepoel de afweging om al dan niet online te gaan, de verkenning van de voor en nadelen van e-mailhulp, de keuze voor software op maat en andere e-mailhulpbeleidskeuzes. Daarna gaat het artikel in op hoe een e-mailvraag wordt beantwoord en wat de resultaten van hun aanbod zijn.

 Bestellen

Fransen, J. (2011) Advisering en hulpverlening met e-mail.
In Fransen, J. (2011) Methodiek online hulpverlening voor schoolmaatschappelijk werk.
Rotterdam: Hogeschool Inholland p. 72 – 86.

Dit hoofdstuk gaat met veel concrete voorbeelden in op de verschillende stappen in e-mailhulp met nadruk op oplossingsgericht werken. . De casussen gaan over schoolmaatschappelijk werk en dus over e-mailen tussen hulpverleners en jongeren.

  Bestellen

Saelens, S., Vandecasteele, A., Vanhove, T., Debruyne, H. & Bocklandt, P. (2012) Optim@il – een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure worden twee aspecten van e-mailhulpverlening uitgediept: het e-mailhulpbeleid in een welzijnsorganisatie én de concrete aanpak van e-mailhulpverlening.

Deze Optimail kwam tot stand dankzij de inbreng van De DrugLijn, Awel, het Boysproject, de Webnanny, Opvoedingslijn, EXPOO, VCLB’s, JAC’s en studentenvoorzieningen van hogescholen.

  Downloaden

van Gemert, M. & van Hoogenhuyze, C. (2013) Online communiceren via asynchroon contact.
in Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum p. 197 – 214.

In dit hoofdstuk bespreken de auteurs een 5-fasenmodel van professioneel e-mailen, 4 basisgesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen en ondersteunen) en 4 ‘gesprekstechnieken bij ruis’ (feedback vragen en geven, metacommuniceren en eigen mening geven).

  Bestellen