Informatieve websites

Het wordt soms over het hoofd gezien, maar veel organisaties zetten hun eerste stappen in onlinehulp door dfe uitbouw van een website.  Websites zijn er al zo lang het internet bestaat. Elke organisatie die zichzelf respecteert heeft er ondertussen één. Maar de kwaliteit is heel uiteenlopend. Een website kan een heel krachtig instrument zijn, het is het centrum van je online-aanwezigheid. En toch zien we dat deze potentieel sterke tool soms stiefmoederlijk behandeld wordt.

Geef toe, een website die je bijvoorbeeld verwelkomt met ‘onze beste wensen voor 2013!’ is niet bepaald een schoolvoorbeeld van actuele informatie. Veel websites zijn niet echt up to date. Soms zijn ze niet geschikt voor mobiel gebruik, is de navigatiestructuur onduidelijk,… Maar ook inhoudelijk wringt het schoentje: niet elke website van een hulpverleningsorganisatie is afgestemd op wensen en noden van (potentiële) cliënten.

Natuurlijk is het belangrijk om je als organisatie via je website voor te stellen. Daar hoort mogelijks een jaarverslag bij, vermelding van partners waar je nauw mee samenwerkt, eventueel financierende instanties,…

Maar surfers die hulp zoeken, zijn doorgaans veel minder geïnteresseerd in een organogram en een jaarverslag dan in een concreet antwoord op vragen waar ze mee zitten. Stel jezelf daarom altijd de vraag: wat zou ik willen weten als ik als cliënt/patiënt, op deze site zit. Anders gezegd: hoe kan onze website relevant zijn voor mensen die onze hulp zoeken?

Denk eraan om je taalgebruik af te stemmen op de algemene bevolking. Maak het niet moeilijker dan nodig en hou je ver weg van jargon. Bedenk ook dat schrijven voor het web anders is dan schrijven voor een jaarverslag of persartikel.

Iets waar de sectoren welzijn en zorg soms minder mee bezig zijn, is de ‘verpakking’. Natuurlijk blijft de inhoud het belangrijkste, maar een website die niet mooi oogt, zal gewoon niet bekeken worden. En schiet dus zijn doel voorbij. Layout en visuele aantrekkelijkheid zijn dus belangrijke aandachtspunten. 

Een website kan tal van functies vervullen: 

  • informatie en advies; denk maar aan een FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden), een woordwolk, een goede zoekfunctie, een forum,…
  • drempelverlaging: je werking zo voorstellen dat ze mensen aanspreekt, getuigenissen, zorgen voor (h)erkenbare verhalen,
  • contactname: e-mailformulier, toeleiden naar andere vormen van onlinehulp, aankondiging van evenementen,…

Websites kunnen dus een grote preventieve waarde hebben. Websites zijn 24/7 toegankelijk. Op elk moment van de dag kan iedereen met een internetverbinding informatie opzoeken, nuttige adviezen vinden, eventueel steun en herkenning vinden in getuigenissen,…

Je doelgroep verruimt van ‘(potentiële) cliënten van je organisatie’ naar ‘elke surfer’.  

Hoe scoort je (organisatie)website op deze vragen?

  • Je hebt voldoende tijd en middelen om een degelijke website te (laten) bouwen.
  • Je hebt voldoende tijd en middelen om je website up to date te houden. (hier gaan veel organisaties de mist in: een website die niet af en toe geactualiseerd wordt, is geen goede website. Hou hiermee dus rekening in planning en budget)
  • Het oog wil ook wat: je website is visueel aantrekkelijk.
  • De inhoud van je website is afgestemd op de vragen van je (potentiële) doelgroep.
  • Je gebruikt een begrijpelijke taal en weert jargon.
  • Je website is vlot navigeerbaar, de structuur is duidelijk, items zijn makkelijk te vinden.
  • Je website is geschikt voor mobiel gebruik. (we surfen hoe langer hoe vaker mobiel, een website die hieraan niet is aangepast zal veel minder bezocht worden)

The results...

Hoeveel keer heb je 'ja' geantwoord?

één à drie keer: proficiat, je bent goed gestart maar er is nog wat werk aan de winkel.

vier à zes keer: Bravo! Doe zo verder, bijna geen ruimte voor verbetering.

elke keer: Heel sterk! Jullie website is top!

Interessante bronnen

Bocklandt, P. & De Zitter, M. (2019) Klantgericht online informeren

[website] Gent: Arteveldehogeschool

Twee modules van de het elearningplatform ‘OCMW N@BIJ’ bieden je kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts om zowel inhoudelijk als wat opbouw en look & feel betreft, werk te maken van klantgerichte websites in zorg en welzijn. De voorbeelden gaan in op OCMW’s maar zijn voor vele welzijns- en zorgsectoren relevant.

De eerste module maakt werk van een visie op online klantgericht werken. De tweede module zoomt in op ‘online klantgricht informeren.

Link

Aerts, E. & Gillis, K. (2018) Webteksten die werken.
Brugge: Die Keure

Via “121 bullshit-vrije en meteen toepasbare tips” inspireren de auteurs rond toegankelijk schrijven op het web. Hoewel het boek zich niet expliciet richt op de welzijns- en zorgsector zijn alle do’s en don’ts heel inspirerend om snel werk te maken van meer cliëntgerichte inhoud op welzijns- en zorgwebsites.

  Bestellen

Anysurfer (2018) Toegankelijkheidsmonitor 2018

Brussel: Anysurfer – Blindenzorg Licht en Liefde

Deze website is een initiatief van Anysurfer – een project van Licht en Liefde vzw. Elk academiejaar onderzoeken meer dan duizend hogeschoolstudenten hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van Belgische websites. De meerderheid daarvan houdt nog steeds onvoldoende rekening met de criteria voor toegankelijkheid. Veel mensen (met een beperking) ondervinden moeilijkheden om deze sites te gebruiken.

Vooral de 15 screeningscriteria kunnen relevant zijn om zelf mee rekening te houden bij het (verder) uitwerken van een website.

Link

Nederlandse Taalunie en het Netwerk Begrijpelijke Overheid (2018) Direct duidelijk.

Deze Nederlandse website (die zich in eerste instantie richt naar Nederlandse overheidsorganisaties) geeft heel duidelijke schrijftips en beleidsaanbevelingen over heldere communicatie. Zeer relevant – ook voor online communicatie én voor niet-overheidsorganisaties.

Vooral de 15 screeningscriteria kunnen relevant zijn om zelf mee rekening te houden bij het (verder) uitwerken van een website.

Link

Haesaert, L. e.a. (2016) Heerlijk helder in de zorg – laagdrempelige inclusieve communicatie in de zorgsector.
Mechelen: Thomas More hogeschool

Deze 7 handige brochures bieden kader en handvatten voor toegankelijke communicatie in de zorg – ook online. Naast een contextbrochure over dit project focussen de auteurs op …

… health literacy

… laagdrempelige mondelinge communicatie

… laagdrempelige schriftelijke communicatie

… inspiratie over het gebruik van beelden

… een woordenlijst met toegankelijke zorgtermen

… tools om de toegankelijkheid van je communicatie te meten

  Bestellen

Ann Neefs: Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk (2015) [bachelorproef] Mechelen: Thomas More

In deze bachelorproef gaat de winnares van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2015 op zoek naar kwaliteitscriteria voor een degelijke informatieve website rond eerste hulp bij zelfverwonding. De auteur verwondert er zich ook over dat online veel info beschikbaar is over automutilatie – maar zelden is die afkomstig van zorgverstrekkers.

 Downloaden

Verheye, J. (2015) Communicatie optimaliseren op materniteit: digitale communicatie als bondgenoot van de vroedvrouw. Ook voor de niet-Nederlandstalige kraamvrouw [bachelorproef] Gent: Arteveldehogeschool

In deze bachelorproef wordt een digitaal informatiesysteem besproken waarmee de kraamvrouw – ook in andere talen dan het Nederlands – info kan raadplegen. Bovendien wordt bekeken of dit de tevredenheid van de kraamvrouw verhoogt.

Downloaden

Willekens, S. (2015)  Een evaluatie van de huidige beschikbare websites rond ‘Tinnitus’ [bachelorproef] Gent: HoGent

In deze bachelorproef vergelijkt de auteur de kwaliteit van Nederlandstalige websites met informatie rond tinnitus (oorsuizen). Voor deze systematische evaluatie werd gebruik gemaakt van de DISCERN vragenlijst en een extra controlelijst om de aangeboden info, professionaliteit en oorzaken van tinnitus en levenskwaliteit na te gaan.

Downloaden

Peeters, K. (2011) Allesoverseks.be. De informatieve en interactieve website van Sensoa
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco., p. 279 – 285

Dit artikel focust op doel en doelgroep van de informatiewebsite van Sensoa. Naast het opzet om vraaggestuurd en op maat te werken komen ook elementen als belevingsgericht en niet-moralistisch werken, de populairste rubriek en de bekendmaking voor deze website aan bod.

  Bestellen