Onlinedagboeken

Liefste dagboek,

Velen onder ons hebben die woorden vroeger neergeschreven. Pen en papier waren middelen om kleine en grote zaken uit het dagelijks leven vast te leggen. Gebeurtenissen die plezier geven, zelfs euforie maar ook moeilijke momenten en pijnlijke periodes. Schrijven zorgt voor wat meer afstand tussen jezelf en emoties die soms hoog kunnen oplopen. Schrijven is soms ook ‘van je afschrijven’ en kan een therapeutische waarde hebben. Schrijven laat toe om een beetje afstand te nemen, het bevordert introspectie en verwerking. Soms zien we daardoor de bomen weer door het bos, komen we tot nieuwe perspectieven.

Een dagboek kan ook heel zinvol zijn om evoluties op te volgen. Je kan gedurende een bepaalde periode, al of niet in samenspraak met een begeleider, je middelengebruik noteren, je stemming, hoeveel je beweegt,…Na verloop van tijd herken je misschien patronen, zie je of je je voorop gestelde doelstelling haalt,…Allemaal voer voor verdere gesprekken.

Natuurlijk bestaan er ondertussen online varianten op ‘pen en papier’. In de documenten hieronder vind je meer informatie over de digitale ‘dear dairy’.

Bocklandt, P., De Zitter, M. & Pattyn, E. (2018) Onlinedagboeken.
Gent: Arteveldehogeschool

In dit gratis e-learningplatform komen in 4 modules alle aspecten voor het professioneel werken met onlinedagboeken in welzijnswerk aan bod: een diversiteit aan onlinedagboeken – www.onlinedagboek.be – onlinedagboeken opmaken – blended werken met onlinedagboeken.

Link

Bocklandt, P. (2015) Checklist voor de overeenkomst tussen organisatie en cliënt i.v.m. het werken met een onlinedagboek
Gent: Arteveldehogeschool

In deze checklist komen alle deontologische aspecten aan bod die een organisatie zich dient af te vragen i.v.m. het opmaken van een overeenkomst met een cliënt omtrent het gebruiken van een onlinedagboek. 

 Downloaden

Bocklandt, P. (2015) Checklist voor de overeenkomst tussen organisatie en ICT-er i.v.m. het werken met een onlinedagboek
Gent: Arteveldehogeschool

In deze checklist komen alle deontologische aspecten aan bod die een organisatie zich dient af te vragen i.v.m. het opmaken van een overeenkomst met een ICT-leverancier omtrent het gebruiken van een onlinedagboek.

 Downloaden

Claeys, H. (2015) Een flexibel onlinedagboek in de praktijk

In dit blogartikel gaat Herwig Claeys in op de resultaten van het project waarbij onlinedagboek.be werd ontwikkeld. Zowel de ervaringen van de hulpverleners als van de cliënten worden besproken. Verder geeft hij 8 aandachtspunten bij verdere implementering van een onlinedagboek.

 Link

Claeys, H. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – beschrijving van het prototype.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure beschrijft Herwig Claeys hoe een beveiligd onlinedagboek voor welzijn en gezondheid technisch kan uitgewerkt worden. Zowel de serverkenmerken, de beveiliging, het administratorgedeelte, het coördinatorgedeelte, het begeleidersgedeelte als het deelnemersgedeelte komen aan bod.

 Downloaden

De Zitter, M. (2015) Onlinedagboek – professioneel aan de slag in geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
Gent: Arteveldehogeschool

In deze infografiek worden de kernaanbevelingen voor het professioneel omgaan met een onlinedagboek in geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg stapsgewijs voorgesteld.

Deze infografiek is te downloaden maar ook online (als presentatie) beschikbaar.

 Downloaden | Link

De Zitter, M. (2015) Onlinedagboek – professioneel aan de slag in onderwijs
Gent: Arteveldehogeschool

In deze infografiek worden de kernaanbevelingen voor het professioneel omgaan met een onlinedagboek in onderwijs stapsgewijs voorgesteld.

Deze infografiek is te downloaden maar ook online (als presentatie) beschikbaar.

 Downloaden | Link

De Zitter, M. (2015) Onlinedagboek – professioneel aan de slag in welzijnswerk
Gent: Arteveldehogeschool

In deze infografiek worden de kernaanbevelingen voor het professioneel omgaan met een onlinedagboek in welzijnswerk stapsgewijs voorgesteld.

Deze infografiek is te downloaden maar ook online (als presentatie) beschikbaar.

 Downloaden | Link

Saelens, S., De Zitter, M., Timmers, F., Bracke, G., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg – methodiekhandleiding.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure ontwikkelen de auteurs een methodiek voor het omgaan met een onlinedagboek in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Daarbij focussen ze op vier aspecten: het formuleren van een visie op en positionering van het gebruik van een onlinedagboek, het procesverloop van het werken met een onlinedagboek, de betrokkenen bij zo’n onlinedagboek en specifieke aandachtspunten. Deze brochure bevat ook 16 inspirerende onlinedagboektemplates.

 Downloaden

Saelens, S., Vermeire, A., Timmers, F., Bracke, G., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor onderwijs – methodiekhandleiding.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure ontwikkelen de auteurs een methodiek voor het omgaan met een onlinedagboek in het onderwijs. Daarbij focussen ze op vier aspecten: het formuleren van een visie op en positionering van het gebruik van een onlinedagboek, het procesverloop van het werken met een onlinedagboek, de betrokkenen bij zo’n onlinedagboek en specifieke aandachtspunten. Deze brochure bevat ook 11 inspirerende onlinedagboektemplates.

 Downloaden

Saelens, S., Bracke, G., De Zitter, M., Timmers, F., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor welzijn – methodiekhandleiding voor algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure ontwikkelen de auteurs een methodiek voor het omgaan met een onlinedagboek in de algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang. Daarbij focussen ze op vier aspecten: het formuleren van een visie op en positionering van het gebruik van een onlinedagboek, het procesverloop van het werken met een onlinedagboek, de betrokkenen bij zo’n onlinedagboek en specifieke aandachtspunten. Deze brochure bevat ook 22 inspirerende onlinedagboektemplates.

 Downloaden

Timmers, F. & Bogaerts, K. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs – de gebruikers bevraagd.
Leuven: KUL

Deze presentatie bevat de resultaten van een bevraging van cliënten en hulpverleners van een onlinedagboek. Zowel hun verwachtingen, hun ervaringen als de resultaten komen aan bod.

 Downloaden

Timmers, F. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – technische handleiding voor hulpverleners/begeleiders
Leuven: KUL

In deze technische handleiding legt Fran Timmers stap voor stap uit en heel verstaanbaar hoe een hulpverlener een onlinedagboek uitwerkt met het programma www.onlinedagboek.be. Ook het cliëntenbeheer en het omgaan met de overzichtsgrafieken en tabellen komt aan bod.

 Downloaden