Onlineforum

Er zijn verschillende manieren om online te ondersteunen. Er is de rechtstreekse, directe communicatie zoals we die kennen bij chathulp en beeldbellen,… Het tempo kan hoog liggen en er wordt een onmiddellijke reactie verwacht. Dit heeft als voordeel dat iemand rechtstreeks zijn vraag kan stellen en op hetzelfde moment steun, advies of hulp kan vinden.

Uitgestelde vormen van communicatie zoals een forum werken op een lager tempo. Er is meer kans tot interactie aangezien verschillende mensen antwoorden kunnen posten en iets bijbrengen aan de vraag of discussie. Een forum is 24/7 bereikbaar.

Een forum heeft als bijkomend voordeel dat andere bezoekers ook de vragen en antwoorden kunnen zien en op die manier misschien een antwoord vinden op hun eigen vraag of zelf aangezet worden om makkelijker een vraag te stellen. De interactie die je kan aangaan met andere bezoekers van het forum kan bevorderend zijn voor het (online) netwerk. Op een forum ondersteunen peers (‘gelijken’) elkaar en maken ze elkaar sterker.

Declercq, S. (2011) Vele interactieve anoniempjes. Het forum op awel
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p 319 – 328.

Dit artikel beschrijft het ontstaan, de groei, de aanpak, de inhoudelijke ondersteuning, het doel en het resultaat van het forum van www.awel.be

 Bestellen