Serious games

Serious games kunnen inzetten op het inoefenen van kennis, vaardigheden en houdingen. Ja … het gaat om het speels verwerven van skills – maar hulpverlening hoeft toch niet saai te zijn !!?

Mottar, L. (2021) De serious game als ijsbreker en wegwijzer – jongeren spelenderwijs activeren rond psychisch welzijn.
In: Psyche, jaargang 33 (1) – maart 2021 – p. 8-10

In dit artikel beschijft de auteur de co-reatie van Lockdown Minds – een spel dat de lockdown-situatie, het samenleven met andere huisgenoten en de confrontatie met herkenbare dilemma’s simuleert. Er komen alledaagse zorgen en frustraties, traumatische ervaringen en de complexe psychologie van jongeren aan bod.

  Downloaden

Plovie, B. (2019) Serious games
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengt Barbare Plovie (Howest) een indrukwekkend overzicht van serious games die ingezet kunnen worden in zorg en welzijn. Hulp verlenen of zorg verstrekken hoeft immers niet ‘saai’ te zijn.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Houwen, M., Plovie B. & Morlion, T. (2014) Evidence Based Game Design
Kortrijk: Howest

Deze  website is het resultaat van een technologietransferproject van de opleidingen toegepaste psychologie en Digital Art & Entertainment van Hogeschool West-Vlaanderen. De site bundelt serious games die ingezet kunnen worden in zorg en welzijn. Geordend via diverse thema’s en rubrieken die via de zoekfunctie makkelijk kunnen geslecteerd worden. Per serious game wordt een beschrijving gegeven en achtergrondinfo.

  Link