Sociale media

Sociale media zijn toepassingen op het internet waar gebruikers onderling, zonder tussenkomst van een redactie, informatie uitwisselen. Centraal in sociale media staan user generated content en het sociale, interactieve aspect.

Sociale netwerksites zijn alom tegenwoordig. Ondertussen heeft elke Belg wel één (of vaak meerdere) accounts op sociale netwerksites. Alle berichtgeving ten spijt is facebook nog altijd veruit het meest populaire platform. Hulpverleningsorganisaties vinden steeds meer de weg naar social media. Waar anders vind je zo’n breed publiek, 24/7?

Naast alle voordelen die het gebruik van social media biedt, zijn er toch heel wat aandachtspunten waar je als professionele organisatie best rekening mee houdt. De bronnen die we hieronder oplijsten, wijzen je de weg.

Vind ik leuk!

Lauwers, L. . (2019) Webcare

Brussel: Politeia

Of je als organisatie online kanalen hebt of niet, maakt niet uit. Je wordt sowieso online besproken en beoordeeld. Je kan dus maar beter online aanwezig zijn en dat oordeel proberen te beïnvloeden. Een goede webcare draagt dan ook in hoge mate bij aan het imago van je organisatie. En niet enkel aan het imago: ook de kwaliteit van je werking en je producten of diensten gaat erop vooruit als je aan de slag gaat met de feedback die je krijgt via interactie met je doelgroep. Laat je niet intimideren door horrorverhalen over trollen en azijnpissers. Met de praktische tips uit deze pocket en een dosis gezond verstand kom je al een heel eind!

Bestellen

Nijs, D., Vandries, T. & Custers, S. (2019) (On)mogelijk: over sociale media en onlinehulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie gaan UCLL-lectoren Davy Nijs, Tom Vandries en Stijn Custers in op de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van sociale media in de hulpverlening.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Van der Cam, M. (2019) (On)mogelijkheid van sociale media.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie staan de sectorafspraken van de CAW’s over het gebruik van sociale media centraal. Marie Van der Cam (SAMvzw) concretiseert deze afspraken via diverse getuigeniseen.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

De Baets, M. (2019) Facebookprofiel – Facebookgroep – Instant Messaging & Privacy – drie casussen
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie gaat Margot De Baets (Link in de Kabel) in op drie casussen rond het professioneel gebruik van Facebook.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Provost, D. (update juli 2017) Facebook gebruiken in je organisatie
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

In deze lijvige nota vind je praktische tips om aan de slag te gaan. Veel illustraties en screenshots maken het je gemakkelijk om je weg te vinden en aan het posten te slaan. Als je dit lijvig document doorneemt, ben je een pak beter gewapend om op een succesvolle en ethisch verantwoorde manier met dit (commercieel) platform om te gaan.

Downloaden

Welzijn 3.0

Op deze website bundelt de Nederlander Hans Versteegh zijn vormings-, trainings- en coachingsaanbod voor het omgaan met sociale media in zorg en welzijn. Zijn inhoudelijk aanbod en nieuwsbrief bevatten tal van zinvolle aanbevelingen en tips.

 Link

Provost, D. (2016) Starten met social media in de organisatie
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Organisaties binnen zorg en welzijn vinden ook steeds meer de weg. Maar social media inzetten als hulporganisatie vereist een aantal specifieke overwegingen. Deze nota geeft je een aantal tips en denkwerk mee. Je vindt ook een overzicht van vaak gebruikte platformen.

Downloaden

Provost, D. (2016) Gebruik van #hashtags
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Deze korte nota legt je uit wat hashtags zijn en hoe je ze beter wel (en niet) inzet op social media.

Downloaden

Bocklandt, P., Franssen, V. & Vanhove, T. (2015) E-boek: sociaal werk netwerkt online. Een gps naar sociale netwerksites voor organisaties in welzijnswerk en gezondheidszorg
Gent: Arteveldehogeschool

Op dit e-boek wordt de essentie van volgende thema’s behandeld: technisch werken met Facebook, werken met beelden, spelregels, monitoring, doel(-groep) en stijl op sociale media, plannen van berichten, interactie stimuleren, boosten van info, sociale mediabeleid, deontologie, samenwerken, communicatiemix en mediawijsheid. Het e-boek bevat talloze links naar achterliggend ondersteunend materiaal.

 Downloaden

Bocklandt, P., Franssen, V. & Vanhove, T. (2015) www.sociaal-werk-netwerkt-online.be
Gent: Arteveldehogeschool

Op deze website staan een e-boek, teksten, afwegingstabellen, checklists, filmpjes, stappenplannen, infographics en inspirerende praktijken voor welzijnswerkers en zorgverstrekkers in verband met het communiceren op sociale netwerksites. Via 14 invalshoeken worden volgende thema’s behandeld: technisch werken met Facebook, werken met beelden, spelregels, monitoring, doel(-groep) en stijl op sociale media, plannen van berichten, interactie stimuleren, boosten van info, sociale mediabeleid, deontologie, samenwerken, communicatiemix en mediawijsheid. Deze website is het resultaat van een lerend netwerk met 50 welzijnswerkers- en zorgverstrekkers.

 Link

Gulden, M. & Van der Wurff, J. (2015) Sociale media in zorg en welzijn. Dat zorgt beter!
Schiedam: uitgeverij Scriptum

In dit boek gaan de auteurs heel concreet in op motieven en mogelijkheden om vanuit zorg en welzijn actief te zijn op sociale netwerksites om ‘content te plaatsen’ en blended hulp te bieden. Stappenplannen maken duidelijk hoe de organisatie dit planmatig kan aanpakken. Er wordt ook ingegaan op klachten en crisiscommunicatie, privacy en richtlijnen voor zorgprofessionals.

 Bestellen

Goubin, E. (2015) Analoog of digitaal. Inclusief communiceren in de internetsamenleving.
Brussel: Politeia

In dit boek houdt Eric Goubin een heel geconcretiseerd en stapsgewijs uitgebouwd pleidooi voor het combineren van pers, gedrukte, mondeling en digitale media. Ook inspirerend voor het communiceren vanuit welzijns- en zorgorganisaties.

 Bestellen

Nijst, L. (2015) Help mijn kind wil op Facebook. Ouders preventief ondersteunen wanneer kinderen jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan sociale media [bachelorproef]
Brussel: Odisee

In deze bachelorproef  gaat de auteur vanuit een ontwikkelingspsychologische, een pedagogische en een opvoedingsondersteunende invalshoek op zoek naar adviezen om kinderen jonger dan 13 jaar die willen deelnemen aan sociale media te ondersteunen. Deze bachelorproef was één van de geselecteerde inzendingen voor de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

 

Provost, D. & Van der Cam, M. (2014) Facebook – Privacy-instellingen.
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

In deze nota wordt aandacht besteed aan degelijke privacy-instellingen van persoonlijke profielen op Facebook. Daarbij wordt via printscreens duidelijk hoe een en ander kan geoptimaliseerd worden. Relevant zowel voor cliënten als voor hulpverleners (of ze nu gebruik maken van een persoonlijk of van een beroepsprofiel).

 Downloaden

Franssen, V. (2014) WWWelzijn 2.0 – over sociale netwerksites in welzijnswerk. Deelrapport 2: Screening van sociale netwerken binnen de welzijnssector.
Gent: Arteveldehogeschool

In dit onderzoeksrapport verkent de auteur LinkedIngroepen en –pagina’s, Twitteraccounts en Facebookgroepen en –pagina’s van welzijnswerkorganisaties. Vanuit deze screenings formuleert ze bedenkingen en aanbevelingen.

 Downloaden

Franssen, V. (2014) WWWelzijn 2.0 – over sociale netwerksites in welzijnswerk. Deelrapport 1: Literatuuroverzicht en afbakening van sociale netwerken in de welzijnssector.
Gent: Arteveldehogeschool

In dit onderzoeksrapport verkent de auteur het gebruik en doeleinden van sociale netwerksites binnen de non-profit- en welzijnssector nadat ze een definitie, de historiek, de populariteit en kenmerken van sociale netwerksites weergeeft.

 Downloaden

Provost, D. (2014) Wegwijzer Mediawijsheid in het sociaal werk.
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Deze brochure biedt passende informatie, tools en tips & tricks om als hulpverlener mediawijs met cliënten aan de slag te gaan. Eerst worden begrippen ‘media’ en ‘nieuwe media’ toegelicht. Vervolgens komen diverse aspecten van ‘mediawijsheid’ aan bod en motieven waarom het voor hulpverleners zinvol is daaraan aandacht te besteden. Concrete tips & tricks hebben betrekking op privacy-instellingen, kwaliteitsvolle info vinden op internet, reclame, cyberpesten, geld online, onlinehulp. De digitale versie van deze bundel is doorspekt met internetlinks. Deze brochure is het resultaat van het project Media W.

 Downloaden

Vandecasteele, A. & Eerdekens, W. (2014) WWWelzijn 2.0 – over sociale netwerksites in welzijnswerk. Deelrapport 3: kwalitatieve bevraging binnen de welzijnssector.
Gent: Arteveldehogeschool

In dit onderzoeksrapport brengen de auteurs verslag van 15 kwalitatieve bevragingen over het gebruik van sociale netwerksites in 15 welzijnswerkorganisaties: Sensoa, OCMW Kortrijk, Opvoedingslijn, Awel, Teleblok, PC Sleidinge, De Druglijn, Centrum ter preventie van Zelfdoding, CAW Oost-Vlaanderen, Tele-Onthaal, VCLB Poperinge, Jongerenwelzijn West-Vlaanderen, Tonuso vzw, VIJA en CM.

 Downloaden

Zenner, C., De fauw, N. & Dhaene, L. (2013) Wegwijzer sociale media in de zorg.
Brussel: Zorgnet-Icuro

In deze mini-brochure ontkrachten de auteurs een aantal mythes over sociale media en formuleren ze 5 goede redenen om sociale media in de werking in te schakelen. Ze wijzen bovendien op een aantal juridische implicaties en geven good practices uit ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en algemene ziekenhuizen.

 Downloaden

De Smet, S. (2013) Sociale media in de social profit: vriend of vijand?
Leuven: Cera

In deze brochure – die het resultaat is van een studiedag van Weliswaar, Vlaams Welzijnsverbond, Verso en Cera – wordt ingegaan op de voordelen, meerwaarde en valkuilen van het gebruik van sociale media in de socialprofitsector. Handvaten en aanbevelingen om concreet aan de slag te gaan worden afgewisseld met getuigenissen uit de praktijk.

 Downloaden

Beelen, E. & Veulemans, J. (2011) Mister JAC digitaal. Jongerenadviescentrum Hageland op sociale netwerksites
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 329 – 334

In dit artikel beschrijven de auteurs de keuzes en de ontwikkelingen van hun communiceren via sociale netwerksites. Zowel de sterkte als deontologische vragen komen aan bod.

Bestellen

Forceville, G. & De Coster, J. (2011) Suïcidepreventie op web 2.0. Een project van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 299 – 307

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze via samenwerking met Netlog en Google op sociale netwerksites actief kunnen zijn rond het thema zelfdoding.

 Bestellen