Videosprekken of beeldbellen

Of je het nu ‘videogesprekken’ of ‘beeldbellen’ noemt, het doet er niet toe … in welzijnswerk en zorg verkennen we de mogelijkheden van ‘professioneel skypen’.

Want daar gaat het om: verkennen van een privacy-veilig alternatief zodat we online gesprekken met beeld kunnen voeren met cliënten en vooral … bepalen wat de ‘meerwaarde’ van deze extra communicatietool is voor het zorg- en welzijnsaanbod.

Bocklandt, P., Claeys, H., De Coninck, S., Nijs, D. Ovaere, L. & Pattyn, E.,  (2019) SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beelbellen in Ambulante hulp en zorg.
Gent / Leuven-Hassselt: Arteveldehogeschool – UC Leuven-Limburg

Deze website is het resultaat van een technologietransfer-(Tetra-)project waarbij 40 welzijns- en zorgorganisaties meewerkten aan ondersteunende tools voor het implementeren van videogesprekken in de ambulante hulp en zorg. Dit project werd ondersteund door Vlaanderen.

Link

De Coninck, S. & Bocklandt, P. (2019) Videogesprekken in zorg en welzijn
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengen Sarah De Coninck (UCLL & Arteveldehogeschool) en Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) het relaas van het SIMBA-project. SIMBA staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in AMbulante hulp. Ze zoomen in op de meerwaarde, sense of urgency van videogesprekken in ambulante hulp … zowel vanuit literatuuronderzoek als vanuit implementatietools die hun team ontwikkel(d)en in samenwerking met een 40-tal organisaties.

  Downloaden