Videogesprekken of beeldbellen

Of je het nu ‘videogesprekken’ of ‘beeldbellen’ noemt, het doet er niet toe … in welzijnswerk en zorg verkennen we de mogelijkheden van ‘professioneel skypen’.

Want daar gaat het om: verkennen van een privacy-veilig alternatief zodat we online gesprekken met beeld kunnen voeren met cliënten en vooral … bepalen wat de ‘meerwaarde’ van deze extra communicatietool is voor het zorg- en welzijnsaanbod.

Bocklandt, P., Claeys, H., De Coninck, S., Nijs, D. Ovaere, L. & Pattyn, E.,  (2019) SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beelbellen in Ambulante hulp en zorg.
Gent / Leuven-Hasselt: Arteveldehogeschool – UC Leuven-Limburg

In dit gratis e-elearningpakket vind je ondersteunende tools voor het implementeren van videogesprekken in de ambulante hulp en zorg.

Deze website is het resultaat van een technologietransfer-(Tetra-)project waaraan 40 welzijns- en zorgorganisaties meewerkten. Dit project werd ondersteund door Vlaanderen.

Link

De Coninck, S. & Bocklandt, P. (2019) Videogesprekken in zorg en welzijn
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengen Sarah De Coninck (UCLL & Arteveldehogeschool) en Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) het relaas van het SIMBA-project. SIMBA staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in AMbulante hulp. Ze zoomen in op de meerwaarde, sense of urgency van videogesprekken in ambulante hulp … zowel vanuit literatuuronderzoek als vanuit implementatietools die hun team ontwikkel(d)en in samenwerking met een 40-tal organisaties.

  Downloaden

Van Braeckel, L. (2019) Horen, zien, praten en zorgen – beeldbellen maakt betere opvolging mogelijk.
In: Weliswaar – het welzijns- en zorgtijdschrift van de Vlaamse Overheid – mei 2019

In dit artikel over de meerwaarde van beeldbellen wordt ook aandacht besteed aan het project SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg?

Link

Van den Berckt, L. (2019) Welke effecten kan beeldbellen hebben op de ouder-kind relatie tussen een kind in CKG De Schommel en hun ouder(s)?
Diepenbeek: UC Leuven-Limburg

In  dit bachelorproject gebruikt Leen Van den Berckt onder andere een cliëntreis om het effect van beeldbellen tussen een ouder en hun kind in CKG De Schommel in kaart te brengen.

  Downloaden

Pattyn, E. & De Coninck, S. (2018) Het potentieel van beeldbellen in zorg en welzijn.
Gent: Arteveldehogeschool

In dit artikel gaan de auteurs op basis van literatuur en focusgroepgesprekken met partners uit dit SIMBA-project op zoek naar de meerwaarde van beeldbellen in de ambulante hulp en zorg.

  Downloaden

Janssen, R., van Hout, A. e.a. (2017) Beeldbellen in de GGZ.
Zwolle: Windesheim hogeschool

Op deze website staan vijf aspecten met inspiratie voor en reflectie over beeldbellen: een animatie, de app Samenspraak, zes beeldbelverhalen, onderzoeksresultaten en een leidraad voor intervisies.

Link

Limper, M. (2016) Implementatie van beeldzorg. De zorgbewegers-aanpak.
Utrecht: Zorgbewegers

De zorgbewegers beschrijven in deze nota een zes-stappenplan om beeldzorg als blended hulptool in te zetten in gezondheidszorg. Ze besteden daarbij aandacht aan : ‘voorbereiding en  afbakening scope’, ‘plannen, ontwerpen en inrichten’, ‘informatie, training en coaching’, ‘uitvoeren’, ‘verankeren en verbeteren’ en ‘evaluatie’.

Downloaden

Lambregts, R. e.a. (2015) Telezorg bij Attent Zorg en Behandeling..
De Steeg: Attent

In deze publicatie verzamelen de auteurs ervaringen van cliënten en zorgprofessionals rond beeldbellen

Downloaden

Van Duijvendijk, I. & van den akker, I. (2015) “Een deur naar de rest van de wereld” – Succesfactoren en barrières bij de implementatie van beeldschermzorg.
Den Haag: Nictiz/Trendition

In deze publicatie gaan de auteurs systematisch in op succesfactoren en barrières bij het implementeren van beeldbellen: projectmatig, technisch, financieel, resultaatgericht.

Downloaden