Videogesprekken of beeldbellen

Of je het nu ‘videogesprekken’ of ‘beeldbellen’ noemt, het doet er niet toe … in welzijnswerk en zorg verkennen we de mogelijkheden van ‘professioneel skypen’.

Want daar gaat het om: verkennen van een privacy-veilig alternatief zodat we online gesprekken met beeld kunnen voeren met cliënten en vooral … bepalen wat de ‘meerwaarde’ van deze extra communicatietool is voor het zorg- en welzijnsaanbod.

Bocklandt, P. (2020) Beeldbellen opstarten in hulp en zorg (in coronacrisis)

Gent: Arteveldehogeschool

Op deze webpagina worden 3 video-instructies, een rubriek veelgestelde vragen, sjablonen voor informed consents rond beeldbellen, handleidingen voor methodiek beeldbellen en GDPR & een aantal getuigenissen gebundeld. Kwestie van alles bij de hand te hebben om snel beeldbellen op te starten.

Link

Pattyn, E., Bocklandt, P., Claeys, H. & De Coninck, S. (2019) Heb je als medewerker vertrouwen in beeldbellen?

Gent: Arteveldehogeschool

Via deze vragenlijst kan je inzicht krijgen in de houding van medewerkers ten opzichte van professioneel beeldbellen.  Het peilt naar verschillende dimensies waarop je je ondersteuning kan afstemmen. Want ‘professioneel beeldbellen’ vergt immers meer dan een goeie tool kiezen en die eens te demonstreren …

Link

Bocklandt, P. (2021) Professioneel beeldbellen in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg.

Gent: Arteveldehogeschool

Deze brochure bevat een geactualiseerd kader, do’s en don’ts en antwoorden op veelgestelde vragen in verband met professioneel beeldbellen in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg.

Link

Claeys, H. (2020) Beeldbellen en blended hulp in de CGG

In: Online hulpverlening blog – 24 juni 2020

In dit blogbericht verkent de auteur op basis van diverse literatuurbronnen de mogelijkheden en beperkingen van beeldbellen in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Beeldbellen wordt volgens hem een belangrijke tool die in blended therapie een belangrijke rol kan spelen – zowel voor individuele behandelingen als voor groepstherapie.

Link

CLB-ch@t (2020) Beeldbeltools in de CLB-sector: een onderzoek naar de beste toepassing. [Nota]. Brussel: CLB-ch@t

Dit rapport beschrijft de resultaten van een bevraging van CLB-medewerkers welke beeldbeltools in de lockdownperiode werden ingezet. Daarna volgt een vergelijkend overzicht van een aantal beeldbeltools op basis van objectieve criteria. Hieruit vloeit een aanbeveling voort om MS Teams of Praatbox als beeldbeltools vanuit CLB in te zetten voor privacyveilige gesprekken met cliënten.

Link

Nijs, D. & Custers, S. (2020). Beeldbellen? In drie stappen naar een geschikte beeldbeltool voor welzijnswerkers & zorgverleners in tijden van corona. [Brochure]. Diepenbeek: UCLL.

Staat u in voor hulpverlenende gesprekken? Wordt u geconfronteerd met uitdagingen rond bereikbaarheid met cliënten die dringend hulp nodig hebben en waarbij de privacy van het gesprek ook een issue is?

Onderzoekers Davy Nijs en Stijn Custers van Hogeschool UCLL – expertisecentrum Inclusive Society hebben een handleiding geschreven om u op weg te helpen naar een veilige en verantwoorde manier om de verbinding te bewaren.

Link

De Coninck, S. & Emmers, E. (2020) Beeldbellen in de hulpverlening: Horen, zien en ook voelen?

In: Sociaal.net – achtergrond – 29 juni 2020

Op basis van literatuuronderzoek beschrijven de auteurs de voordelen en valkuilen van beeldbellen in welzijnswerk – met focus op geestelijke gezondheidszorg.

Link

Mistiaen, P., Devriese, S. e.a. (2020) Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening.

Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Een studie naar de introductie van videoconsultaties in het Belgische zorgsysteem – uitgevoerd in tijdens de coronacrisis van 2020 in op dracht van de FOD Volksgezondheid.

Link

Tips voor beeldbellen met personen met een beperking

Konekt kadert en biedt concrete do’s en don’ts voor videogesprekken in groep met personen met een beperking. Zowel over de voorbereiding als over de sessies zelf … een eye-opener want beeldbellen kan zoveel meer zijn dan face-to-face spreken.

Link

Van Daele, T. (2020). Technologie en therapie: sofa en/of Skype? 
In: Karakter, juni 2020, Leuven: Academische Stichting Leiven

Therapeuten stonden in het verleden terughoudend tegenover technologie in therapie. velen bleven er ver van weg en maakten gebruik van beproefde, klassieke methodes. De covid-19-pandemie dwong hen echter plots om hun cliënten massaal online van hulp te voorzien, vaak door middel van beeldbellen. Dit artikel weegt mogelijke voor- en nadelen tegen elkaar af.

Link

Van Daele et al. (2020). Recommendations for policy and practice of   telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond.

Journal of Psychotherapy Integration

Dit wetenschappelijk artikel formuleert aanbevelingen hoe de best mogelijke context gecreëerd kan worden waarbij e-mental health bestaande dienstverlening voor cliënten kan versterken en aanvullen.

Link

Bocklandt, P., Claeys, H., De Coninck, S., Nijs, D. Ovaere, L. & Pattyn, E.,  (2019) SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beelbellen in Ambulante hulp en zorg.
Gent / Leuven-Hasselt: Arteveldehogeschool – UC Leuven-Limburg

In dit gratis e-elearningpakket vind je ondersteunende tools voor het implementeren van videogesprekken in de ambulante hulp en zorg.

Deze website is het resultaat van een technologietransfer-(Tetra-)project waaraan 40 welzijns- en zorgorganisaties meewerkten. Dit project werd ondersteund door Vlaanderen.

Link

De Coninck, S. & Bocklandt, P. (2019) Videogesprekken in zorg en welzijn
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengen Sarah De Coninck (UCLL & Arteveldehogeschool) en Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) het relaas van het SIMBA-project. SIMBA staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in AMbulante hulp. Ze zoomen in op de meerwaarde, sense of urgency van videogesprekken in ambulante hulp … zowel vanuit literatuuronderzoek als vanuit implementatietools die hun team ontwikkel(d)en in samenwerking met een 40-tal organisaties.

  Downloaden

Van Braeckel, L. (2019) Horen, zien, praten en zorgen – beeldbellen maakt betere opvolging mogelijk.
In: Weliswaar – het welzijns- en zorgtijdschrift van de Vlaamse Overheid – mei 2019

In dit artikel over de meerwaarde van beeldbellen wordt ook aandacht besteed aan het project SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg?

Link

Van den Berckt, L. (2019) Welke effecten kan beeldbellen hebben op de ouder-kind relatie tussen een kind in CKG De Schommel en hun ouder(s)?
Diepenbeek: UC Leuven-Limburg

In  dit bachelorproject gebruikt Leen Van den Berckt onder andere een cliëntreis om het effect van beeldbellen tussen een ouder en hun kind in CKG De Schommel in kaart te brengen.

  Downloaden

Pattyn, E. & De Coninck, S. (2018) Het potentieel van beeldbellen in zorg en welzijn.
Gent: Arteveldehogeschool

In dit artikel gaan de auteurs op basis van literatuur en focusgroepgesprekken met partners uit dit SIMBA-project op zoek naar de meerwaarde van beeldbellen in de ambulante hulp en zorg.

  Downloaden

Janssen, R., van Hout, A. e.a. (2017) Beeldbellen in de GGZ.
Zwolle: Windesheim hogeschool

Op deze website staan vijf aspecten met inspiratie voor en reflectie over beeldbellen: een animatie, de app Samenspraak, zes beeldbelverhalen, onderzoeksresultaten en een leidraad voor intervisies.

Link

Limper, M. (2016) Implementatie van beeldzorg. De zorgbewegers-aanpak.
Utrecht: Zorgbewegers

De zorgbewegers beschrijven in deze nota een zes-stappenplan om beeldzorg als blended hulptool in te zetten in gezondheidszorg. Ze besteden daarbij aandacht aan : ‘voorbereiding en  afbakening scope’, ‘plannen, ontwerpen en inrichten’, ‘informatie, training en coaching’, ‘uitvoeren’, ‘verankeren en verbeteren’ en ‘evaluatie’.

Downloaden

Lambregts, R. e.a. (2015) Telezorg bij Attent Zorg en Behandeling..
De Steeg: Attent

In deze publicatie verzamelen de auteurs ervaringen van cliënten en zorgprofessionals rond beeldbellen

Downloaden

Van Duijvendijk, I. & van den akker, I. (2015) “Een deur naar de rest van de wereld” – Succesfactoren en barrières bij de implementatie van beeldschermzorg.
Den Haag: Nictiz/Trendition

In deze publicatie gaan de auteurs systematisch in op succesfactoren en barrières bij het implementeren van beeldbellen: projectmatig, technisch, financieel, resultaatgericht.

Downloaden