Onlinehulp per doelgroep

Op maat werken veronderstelt dat je je tools en methodieken ook aanpast naargelang de doelgroep waarmee je werkt. Een methodiek die geschikt is voor volwassenen, is dat misschien veel minder voor kinderen en jongeren. Denk maar aan een aangepast taalgebruik, andere lay-out en beelden,… Sommige organisaties hebben ook een specifieke doelgroep voor ogen, afgebakend op basis van leeftijd.

In deze rubriek ordenen we de documenten voorlopig onder drie noemers:

Natuurlijk zijn er nog veel andere mogelijke doelgroepen, denk maar aan ouderen, allochtone jongeren, LGTB,…de lijst is vrijwel eindeloos. We blijven materiaal verzamelen en gaandeweg posten.