personen met een beperking

Custers, S., Drooghmans, N. & Nijs, D. (2020). Digitale inclusie in tijden van corona. Noden uit het Welzijnswerk.

Diepenbeek: UCLL.

Verliep de (plotse) ommekeer naar het werken met digitale middelen n.a.v. corona wel zo eenvoudig voor cliënten en welzijnswerkers? Waren organisaties hier op voorbereid en was al het nodige materiaal voorzien? Kon de nood aan menselijk contact dat voordien (eerder) fysiek plaatsvond makkelijk aangevuld of vervangen worden door online contact?

Om de noden op vlak van digitale inclusie bij personeel en cliënten in kaart te brengen werd in april 2020 vanuit Hogeschool UCLL een nodenbevraging gelanceerd (onderzoekers Digitale Inclusie Stijn CustersNathalie Drooghmans en Davy Nijs) i.s.m. Jan Dekelver en David Loyen. Agentschappen Opgroeien (#Jongerenwelzijn) en VAPH zorgden voor de verspreiding.

In totaal lieten 137 van deze organisaties hun stem duidelijk horen.

Onderzoekers Stijn Custers, Nathalie Drooghmans en Davy Nijs schreven de bevindingen neer in een rapport.

  Link 

  download

Liga Autisme Vlaanderen (2020) Evaluatie online en telefonische hulpverlening tijdens eerste golf van de COVID-19 pandemie.

Melle: Liga Autisme Vlaanderen

Op basis van een bevraging bij cliënten en begeleiders rapporteert Liga Autisme Vlaanderen over het inzetten van telefoon en onlinetools (chat en beeldbellen) tijdens de lockdownperiode. Zowel kinderen als  (jong-)volwassenen werden bevraagd.

  download

Tips voor beeldbellen met personen met een beperking

Konekt kadert en biedt concrete do’s en don’ts voor videogesprekken in groep met personen met een beperking. Zowel over de voorbereiding als over de sessies zelf … een eye-opener want beeldbellen kan zoveel meer zijn dan face-to-face spreken.

  Link

Drooghmans, N. e.a. (2020) Onlinehulp als vorm van ondersteuning bij personen met een verstandelijke beperking – tools voor cliënten en hulpverleners.

Hasselt: UC Leuven-Limburg

Deze brochure geeft een overzicht van 14 websites, tools en apps die gericht zijn op personen met een verstandelijke beperking. Tools rond thema’s die door ervaringsdeskundigen als belangrijk worden ervaren.

  Downloaden

Bollen, W. (2019) Sorrybox: de digitale sorrytheek.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie demonstreert Wouter Bollen (ICOBA) de Sorrybox – een vooral niet-talige tool die jongeren met een beperking de kans geeft om ‘sorry’ te zeggen.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Vankeirsbilck, E. (2019) Smart Ateljee.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie demonstreert Evy Vankeirsbilck, teamcoach in De Hoge Kouter, hoe ‘Smart Ateljee’ – een wegwijzer in leven zorg en welzijn voor mensen met een beperking – tot stand kwam en wat de mogelijkehden van deze interactieve website zijn.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019