Algemene onlinehulp

Onderstaande bronnen gaan over de concrete toepassing van onlinehulp in het werken met cliënten/patiënten/zorgvragers. De artikels zijn niet specifiek gebonden aan een inhoudelijk thema.

Andersson, G. (2015) The Internet and CBT. A clinical guide.
London: CRC Press

Gerhard Andersson is professor Klinische Psychologie aan de Linköping universiteit in Zweden. De auteur geeft een overzicht van de huidige evidentie over de effectiviteit van online therapeutische interventies. In eerste plaats van cognitieve gedragstherapie, maar ook andere invalshoeken komen aan bod.

 Bestellen

Claeys, H. Online-hulpverlening blog

Op deze blog volgt Herwig Claeys de ontwikkelingen in onlinehulpverlening met specifieke interesse voor onlinehulp in de geestelijke gezondheidszorg op de voet.

 Link

Claeys, H. (2014) Toekomstmogelijkheden blended hulp in CGG 

In dit blogartikel focust de auteur op de uitbreiding van de mogelijkheden die het inschakelen van onlinehulp in face-to-facehulp kan betekenen. Daarbij gaat hij in op een aantal integratie- en reorganisatie-aspecten.

 Link

Claeys, H. (2014) Wearables in de gezondheidszorg

In dit blogartikel gaat de auteur in de op de vraag of wearables in de (geestelijke) gezondheidszorg nodig of handig zijn. Tevens formuleert hij in dat verband enkele kritische bedenkingen en verwijst hij naar een database waar wearables te vinden zijn.

 Link

Europese commissie, Digital Economy & Society (2014) Infographic ‘mhealth, what is it?’ 

Deze infographic geeft duidelijk weer wat mhealth is en welke functies het kan vervullen. Opvallend is ook het aantal mensen dat kan bereikt worden met mhealth.

Downloaden

Wendel, S. (2014) Designing for Behaviour Change: Applying Psychology and Behavioural Economics.
Sebastopol (CA): O’Reilly Media

Dit boek biedt een stap voor stap overzicht voor het ontwikkelen van online toepassingen die mensen ondersteunen bij het veranderen van hun gedrag. Met aandacht voor: psychologische factoren, usability en user research.

 Bestellen

Maes, S. (2011) Verbondenheid is één klik verwijderd.
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p 65 – 277

Dit artikel focust op de ontwikkeling en operationalisering van het chathulpaanbod van Tele-Onthaal. Naast de visie op en de groei van het chathulpaanbod komen zowel hulpvragers, medewerkers als stafmedewerkers aan bod.

Bestellen