meer2017-03-02T21:18:54+00:00

Angst- en stemmingsstoornissen

Meersman, M. (2015) Is daar een app voor?! Onderzoek naar beschikbare en kwaliteitsvolle apps om angst- en stemmingsstoornissen te verminderen [bachelorproef]
Antwerpen: Thomas More

In deze bachelorproef wordt gezocht naar gratis, Nederlandstalige apps die pretenderen angst- en stemmingsstoornissen te verminderen en wordt er onderzocht aan welke criteria ze voldoen. De kwaliteitscriteria waren: Nederlandstalig, gratis, over angst- of stemmingsstoornis, bevat psychologisch element, bruikbaar zonder hulpverlener, werkt curatief, bevat actief element, gericht op verandering, systematiek aanwezig. Deze bachelorproef werd ingediend voor de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

Partnergeweld

Time Out! App (2012)
Sense-Lumens groep

In dit filmpje wordt de werking van de Nederlandse app Time out! app uitgelicht. Deze app is/was enkel te gebruiken met een login die je krijgt wanneer je in begeleiding bent. Het filmpje geeft wel een mooi beeld van de ondersteunende waarde van dergelijke apps. Geen tovermiddel, wel een handige extra.

 Bekijken op youtube

KOPP

Ik maak de klik

Dit is het introductiefilmpje van ‘ik maak de klik’. Deze website heeft als doel om meer KOPP-kinderen vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten en partners in de hulp. Ikmaakdeklik.be wil welzijnsbevorderend werken voor deze doelgroep. Daarnaast speelt suïcidepreventie een rol in het opzet, omdat KOPP kinderen een hoger risico lopen.

Ikmaakdeklik

Scheiding

Wiewauters, C. (2015) Kinderen en gezinstransities – Hoe ‘thuis’ komen binnen nieuwe gezinsvormen?
In: Sociaal.net – analyse XL – september 2015

In dit artikel gaat de auteur op zoek naar de transities die kinderen doormaken naar aanleiding van een echtscheiding. Hoe welzijnswerk hen daarin kan bijstaan – ook online – komt in dit artikel ook aan bod.

 Link

Suïcide

Forceville, G. & De Coster, J. (2011) Suïcidepreventie op web 2.0. Een project van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen.Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p.299 – 307

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze via samenwerking met Netlog en Google op sociale netwerksites actief kunnen zijn rond het thema zelfdoding.

 Bestellen

Tinnitus

Willekens, S. (2015)  Een evaluatie van de huidige beschikbare websites rond ‘Tinnitus’ [bachelorproef]
Gent: HoGent

In deze bachelorproef vergelijkt de auteur de kwaliteit van Nederlandstalige websites met informatie rond tinnitus (oorsuizen). Voor deze systematische evaluatie werd gebruik gemaakt van de DISCERN vragenlijst en een extra controlelijst om de aangeboden info, professionaliteit en oorzaken van tinnitus en levenskwaliteit na te gaan. Deze bachelorproef was één van de inzendingen voor de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

Zelfverwonding

Neefs, A. (2015) Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk [bachelorproef]
Mechelen: Thomas More

In deze bachelorproef gaat de winnares van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2015 op zoek naar kwaliteitscriteria voor een degelijke informatieve website rond eerste hulp bij zelfverwonding. In hoofdstuk 3 focust ze daarbij op kwaliteitscriteria voor een degelijke website – waarbij ze zich ook baseert op de HON-code.

 Downloaden