Seksualiteit-seksueel misbruik

Seksualiteit is voor veel mensen een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Schuld en schaamte steken al gauw de kop op en belemmeren het spreken. Alle openheid ten spijt, seksualiteit valt nog vaak binnen de sfeer van het taboe.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo’n onderwerpen online veel makkelijker ter sprake komen dan in een face to face contact. De schuld en schaamte worden voor een deel ondervangen door de volledige anonimiteit die online mogelijk is. De afwezigheid van oogcontact, dat in sommige gevallen een gemis kan zijn, geeft in deze context net meer ruimte om moeilijke zaken gezegd te krijgen. Op die manier wordt het voor mensen iets makkelijker (of minder moeilijk) om de stilte te doorbreken en hulp te zoeken wanneer nodig.

Van Cauwenberge, L. (2015) Het gebruik van pictogrammen tijdens de zwangerschap. De taalbarrière doorbroken [bachelorproef]
Gent: Arteveldehogeschool

In deze bachelorproef ontwerpt deze laureaat van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2015 pictogrammen ter ondersteuning van gezondheidsvoorlichting- en opvoeding van niet-Nederlandstalige zwangere vrouwen.

 Downloaden

Verheye, J. (2015) Communicatie optimaliseren op materniteit: digitale communicatie als bondgenoot van de vroedvrouw. Ook voor de niet-Nederlandstalige kraamvrouw [bachelorproef]
Gent: Arteveldehogeschool

In deze bachelorproef wordt een digitaal informatiesysteem besproken waarmee de kraamvrouw – ook in andere talen dan het Nederlands – info kan raadplegen. Bovendien wordt bekeken of dit de tevredenheid van de kraamvrouw verhoogt.

 Downloaden

Bocklandt, P., Botte, S., De Zitter, M., Donoso, V., Ryckaert, A. & Vanhove, T. (2013) Ch@dvice Inventaris – verkennend onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik in Europa.
Gent: Arteveldehogeschool

Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksopdracht van de Europese Commissie waarbij 131 Europese websites met onlinehulp en 32 websites met chathulp rond seksueel misbruik werden gescreend.

 Downloaden

Peeters, K. (2011) Allesoverseks.be De informatieve en interactieve website van Sensoa
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p.279 – 285

Dit artikel focust op doel en doelgroep van de informatiewebsite van Sensoa. Naast het opzet om vraaggestuurd en op maat te werken komen ook elementen als belevingsgericht en niet-moralistisch werken, de populairste rubriek en de bekendmaking voor deze website aan bod.

 Bestellen

Facebookpagina ‘Versla geweld en misbruik’

Deze pagina geeft achtergrondinformatie en nieuws over alles wat met geweld en misbruik te maken heeft.

Link