Technologie

Bij veel hulpverleners staat ‘technologie’ niet in de top 10 van hun interessegebieden. Logisch. Maar bij onlinehulp komt onvermijdelijk het technologisch aspect om de hoek loeren. Soms vrij simpel als in ‘Hoe werkt die app nu juist?’, soms bijzonder complex zoals ‘Welke afspraken moeten we maken met de bouwer van onze chatmodule?’

Welke vragen ook oprijzen, het is cruciaal om het stuk techniek, hoe groot of hoe klein ook, onder de loep te nemen. Op medewerkersniveau gaat dat dan over de software die je wil gebruiken eerst goed kennen voor je ermee met zorgvragers aan de slag gaat. Op niveau van de organisatie zal meer aandacht moeten gaan naar structurele beveiliging, concrete afspraken rond wie welke informatie beheert en inkijkt, wie zorgt voor updates en actualisaties,…

Zeker bij technologische hoogstandjes is het van belang je goed bij te laten staan en op zoek te gaan naar mensen die de techniek kennen en begrijpen. Schoenmaker, blijf bij je leest…Dialoog en afstemming staan daarbij centraal.

Het elan waarin onlinehulp zit, wordt ook weerspiegeld in het opleidingsaanbod. Ondertussen bestaat er al een opleiding Community Service Engineering: studies op de brug tussen technologie en het sociale werkveld. Dat zal de dialoog in de toekomst tussen hulpverlening en techniek alleen maar makkelijker maken.

Bocklandt, P. (2015) Checklist voor de ‘overeenkomst’ tussen organisatie en ICT-er i.v.m. het werken met een onlinedagboek
Gent: Arteveldehogeschool

In deze checklist komen alle deontologische aspecten aan bod die een organisatie zich dient af te vragen i.v.m. het opmaken van een overeenkomst met een ICT-leverancier omtrent het gebruiken van een onlinedagboek.

 Downloaden

Claeys, H. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – beschrijving van het prototype.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure beschrijft Herwig Claeys hoe een beveiligd onlinedagboek voor welzijn en gezondheid technisch kan uitgewerkt worden. Zowel de serverkenmerken, de beveiliging, het administratorgedeelte, het coördinatorgedeelte, het begeleidersgedeelte als het deelnemersgedeelte komen aan bod.

 Downloaden

Claeys, H. (2015) Persuasive design en online hulpverlening

In dit blogartikel gaat Herwig Claeys in op aspecten die het onlinehulpaanbod aantrekkelijker kunnen maken voor gebruikers. Op basis van internationale literatuur geeft hij criteria aan die belangrijk zijn om het gedrag van de cliënt die gebruik maakt van onlinehulp te beïnvloeden waardoor de therapietrouw versterkt wordt

 Link

Timmers, F. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – technische handleiding voor hulpverleners/begeleiders – www.onlinehandboek.be
Leuven: KUL

In deze technische handleiding legt Fran Timmers stap voor stap uit en heel verstaanbaar hoe een hulpverlener een onlinedagboek uitwerkt met het programma www.onlinedagboek.be. Ook het cliëntenbeheer en het omgaan met de overzichtsgrafieken en tabellen komt aan bod.

 Downloaden

Krug, S. (2014) Don’t make me think Revisited, A common sense approach to web usability
San Francisco: Pearson (New Riders)

Een onmisbaar boek voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van een website of mobiele app. Op een heldere wijze wordt uitgelegd wat gebruiksvriendelijkheid, intuïtieve navigatie en informatieontwerp betekenen.

 Bestellen

Wendel, S. (2014) Designing for Behaviour Change: Applying Psychology and Behavioural Economics.
Sebastopol (CA): O’Reilly Media

Dit boek biedt een stap voor stap overzicht voor het ontwikkelen van online toepassingen die mensen ondersteunen bij het veranderen van hun gedrag. Met aandacht voor: psychologische factoren, usability en user research.

 Bestellen

Oinas-Kukkonen, H. & H. (2013) Humanizing the Web. Change and Social Innovation
UK: Palgrave MacMillan

Harri Oinas-Kukkonen is professor Informatie Systemen aan de universiteit van Oulu, Finland. Hij beschrijft de aan de gang zijnde transformatie van het internet en hoe dit impact heeft of kan hebben op de gebruikers. Er wordt ingegaan op mens-computer interacties, persuasive design en gedragsverandering.

 Bestellen

Tilanus, W. (e.a.) (2013) Techniek + Veiligheid
in Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum p. 113 – 133

In deze hoofdstukken gaat Winfried Tilanus in op aspecten van techniek en veiligheid in het organiseren van onlinehulp waarbij zowel eisen als organisatievraagstukken aan bod komen.

 Bestellen