Nieuwe netwerken dankzij onlinehulp

Organisaties investeren in nieuwe samenwerkingen als ze onlinehulp ontwikkelen. Logisch, want onlinehulp is plaatsonafhankelijk. Dus wordt er expertise van overal gekoppeld. 

Waarom samenwerken buiten de regionale comfortzone

Welzijns- en zorgorganisaties zijn geen eilanden. Ze netwerken met toeleiders, doorverwijzers, samenwerkingsplatformen, koepeloverleg, …

Die partners komen vaak uit dezelfde regio. Zo worden de meeste zorg en hulp op elkaar afgestemd. Onlinehulp opent nieuwe horizonten. Daar speelt die regionale betrokkenheid minder.

Om meerdere redenen:

  • Online kan expertise bundelen die fysiek verder verwijdert ligt;
  • Online noopt tot overleg omtrent regelgevende grenzen om die hulp erkend te krijgen;
  • Onlinehulp rol je uit in regio’s waarbij geen concurrentie speelt;
  • Onlinehulp ontwikkel je best op expertise van anderen. Je moet niet zelf ‘het warm water uitvinden’.
  • Met een onlinehulpaanbod kan je een heel sterk verspreide doelgroep toch bereiken.

Vier Flanders’Care onlinehulp incentive projecten van 2019 illustreren dit:

Zoek tijdig relevante partners voor onlinehulp

Als je een onlinehulpaanbod ontwikkelt, zoek je dus best tijdig naar relevante partners: zowel binnen de eigen organisatie, toeleiders en doorverwijzers. Maar ook organisaties waarmee je het aanbod samen wil uitwerken en concullega’s die je over het online aanbod informeert. Ook overheid, leveranciers van producten en diensten, koepels en steunpunten worden op een andere wijze betrokken.

Dit schema kan helpen om al die partners in kaart te brengen:

Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) werkte deze bijdrage uit in samenwerking met Emmelien Bens en Laurien Tielens (CKG De Schommel), Minne De Boeck (Stop it Now!), Piet Loeckx (Kompas vzw) en Annelies De Zaeytijd (CGG Ahasverus)