Onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Transgender Infopunt (TIP) leert dat holebi’s en transgender personen vaak met zelfmoordgedachten te maken krijgen. Negatieve reacties tijdens een coming-out, of holebifoob en transfoob geweld spelen daarin een belangrijke rol. Er is een dringende nood aan meer informatie over hoe om te gaan met stress en psychische spanningen, en waar hulp te zoeken. Daarom werd in samenwerking met çavaria, www.lumi.be ontwikkeld. Een nieuwe website over psychisch welzijn bij holebi’s en transgender personen.

De website biedt inzicht in stressfactoren bij holebi’s en transgender personen en leidt hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. Op www.gendervonk.be wordt alle informatie verzameld specifiek voor transgender personen. In een vijftiental filmpjes met getuigenissen vertellen holebi’s en transgender personen hoe zij omgaan met zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt of heeft geholpen in moeilijke momenten. Er is ook een apart luik voor ouders en een specifieke rubriek voor hulpverleners.

Nood aan hulp of een gesprek?

Met vragen over zelfmoord kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.

Wie nood heeft aan een gesprek kan ook contact opnemen met Lumi of het Transgender Infopunt via