Loading...
lidmaatschap2018-10-30T15:18:13+00:00

OHUP lidmaatschap

OHUP bestaat uit leden die voldoen aan de volgende criteria van lidmaatschap:

 • De leden van OHUP zijn de organisaties, en niet hun individuele vertegenwoordigers. Om een efficiënte werking en continuïteit te garanderen, verdient het de voorkeur dat er per organisatie een vaste vertegenwoordiger is. Deze zorgt er ook voor dat nuttige info doorstroomt naar de relevante personen binnen de eigen organisatie. Deze vaste vertegenwoordigers kunnen in functie van het thema van de vergadering extra medewerkers meebrengen.
 • De ledenorganisaties zijn actief in de social profit sector en streven geen winst na.
 • De organisatie ontwikkelt initiatieven in onlinehulp via het één-op-één model:
  – ofwel biedt de organisatie reeds actief onlinehulp aan,
  – ofwel heeft de organisatie de beleidskeuze gemaakt om binnen het jaar van start te gaan met onlinehulp.
 • Organisaties die nog ‘zoekende’ zijn, kunnen geen lid worden.
 • De organisatie is ervan overtuigd dat onlinehulp waardevol kan zijn, en bekijkt internet als een volwaardig medium om hulp te bieden. De organisatie beschouwt onlinehulp als een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande hulpverleningskanalen.
 • De organisatie is bereid om een actieve bijdrage te leveren aan OHUP. Dit gebeurt concreet door knowhow aan te leveren en door mee te werken aan OHUP-projecten.
 • De organisatie vertrekt van een diepgaand respect voor de eigenheid, de visie en de overtuiging van de hulpvragers. Dit wil zeggen dat men alle hulpvragers als evenwaardig beschouwt, ongeacht hun afkomst, geslacht, politieke voorkeur of levensovertuiging.
 • OHUP leden onderschrijven de kwaliteitsnormen die gelden bij online hulpverlening.
 • De organisatie onderschrijft het OHUP mission statement.

Lid worden van OHUP?

Neem contact op met Sandra Beelen via ons contactformulier.