Loading...
mission statement2018-10-30T15:06:09+01:00

Mission Statement

OHUP draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit van online hulpverlening door uitwisseling van bestaande knowhow

Met “uitwisseling van knowhow” wordt bedoeld dat de ledenorganisaties zowel knowhow aanleveren aan de groep als dat ze deze terugkrijgen van de groep. Bij de “uitwisseling van knowhow” wordt vertrokken vanuit de behoefte van de OHUP-leden.

Over welke know how gaat het?

 • Onlinehulpverlening:
  • Kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn voor onlinehulpverlening
  • Opleiding en ondersteuning onlinehulpmedewerkers
  • Omgaan met “moeilijke gesprekken”
  • Ethiek en deontologie
  • Intervisie en supervisie
 • Technische kennis:
  • Welke software bestaat er? Voor- en nadelen? Kost?
  • Hosting
 • Organisatorische kennis:
  • Hoe een onlinehulpproject opstarten?
  • Hoe een onlinehulp dienst operationeel houden?

Om de knowhow van de ledenorganisaties verder uit te breiden streeft OHUP ernaar om externe knowhow binnen te halen via:

 • Het stimuleren en ondersteunen van onderzoek omtrent online hulpverlening
 • Het organiseren van studiedagen

OHUP draagt bij tot het optimaliseren van samenwerking en netwerking tussen haar leden

 • Bekijken van mogelijke voordelen door gezamenlijk gebruik van dezelfde software.
 • Kostenplaatje
 • Aanpassing aan specifieke behoeftes van de partners
 • Technologische aspecten

OHUP heeft geen winst-bedoeling.

OHUP wordt ondersteund door Onlinehulp Vlaanderen