Mensen met verstandelijke beperking worden mediacoach

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Sterker nog: onderzoek toont aan dat wie niet mee is in de digitale wereld alsmaar minder mee kan in de samenleving. Sociale en digitale inclusie gaan hand in hand.

Digitale media bieden heel wat mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten.
Ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een beperking ervaren ook een aantal hindernissen:

  • digitale media leren toepassen
  • filteren van reclame en relevante informatie
  • hun online identiteit vorm geven
  • hun online privacy bewaken.

Ondersteuners spelen hierbij een belangrijke rol. Helpen ze mensen om kansen te grijpen of focussen ze enkel op de gevaren?

We merken dat begeleiders nog vaak onzeker zijn over digitale media. Daarom willen we mensen met een beperking en hun begeleiders samen opleiden tot mediacoach. Zij worden in duo sterker. En ze verspreiden hun kennis verder in hun eigen omgeving.

Onbeperkt Mediawijs wil hierin een voortrekkersrol spelen door opleidingen mediacoach voor duo’s te organiseren. Onbeperkt Mediawijs zet naast de opleiding ook in op een online platform voor begeleiders uit de welzijnssector en mensen met een beperking. De website onbeperktmediawijs.be bevat handige tips&tricks, tools, artikels en media op maat rond mediawijsheid. Wat de duo’s tijdens de opleiding leren en ontwikkelen zal er ook gedeeld worden.

Een samenwerking tussen Konekt, Digitaal.Talent@Gent en Mediawijs

Met vragen kan je terecht bij Tom Van Hoey | tom.vanhoey@konekt.be | 0483 37 75 60