Centrale vraag van het open minds congres was hoe in de toekomst zorgen voor onze geestelijke gezondheid. Zo’n vraag brengt natuurlijk heel wat mensen op de been.  En terecht!

Nationale en internationale sprekers kwamen inspireren met nieuwe praktijken en perspectieven. Eén en al ‘reframing’ en creativiteit.

De woorden ‘cliënt’ en ‘patiënt’ vielen zelden.  Veel vaker werd gesproken over ‘burgers’. Een nadrukkelijke weigering van de opdeling tussen mensen die het psychisch moeilijk hebben en ‘de anderen’. Zij die het wel allemaal op een rijtje (zouden) hebben.  Weg van de geruststellende illusie dat je kan gevrijwaard blijven van psychische last.

Want geestelijke gezondheid is een collectief verhaal., het gaat ons allemaal aan. Verschillende sprekers benadrukten het belang van intersectorale samenwerking. Want een psyche bestaat niet op zichzelf. Lichamelijke gezondheid, werk, woonst, relaties,  psychisch welbevinden en nog zoveel andere elementen  zijn nauw met elkaar verknoopt. Zorg voor geestelijke gezondheid gaat over mensen, niet over symptomen of diagnoses op zich.

Tijdens de namiddag van dag één konden deelnemers kiezen uit verschillende ‘break-out’ sessies. Knooppunt-online was van de partij en deed een vooruitblik naar 2026. Hoe zou onlinehulp er dan kunnen uit zien? We hebben natuurlijk geen kristallen bol maar aan de hand van een aantal hypothesen hebben we de deelnemers aan het werk gezet. En het was een dankbaar publiek.

Genuanceerde discussies met voor-en tegenstanders maakten het een heel boeiende uitwisseling. Hier en daar vingen we een glimp op van een aloude mythe over onlinehulp. Al die technologie zou zorgen voor ontmenselijking. Hulpverleners die meer tijd voor de pc doorbrengen en steeds minder persoonlijk contact hebben. Een doembeeld.

Gelukkig gaat online of blended werken niet over ‘techniek omwille van de techniek’ maar wel over de best gepast zorg op maat bieden. En voor veel mensen kunnen onlinetoepassingen een mooie aanvulling zijn op een face-to-face traject. Want ook als je online werkt, is het ‘de mens’ die centraal blijft staan.