“Ik kreeg nog meer inzicht in de werking van suïcide, vooral de nuancering in wat de cliënt wil bereiken met zijn suïcide werkte verhelderend.”
“Tijdens de opleiding kon je voldoende vragen stellen en werd er voldoende gepolst naar de ervaringen.”
“Suïcide brengt altijd schroom mee, de vorming heeft me geleerd om daar nog meer over heen te stappen.”
“Voor mij zat de vorming goed. Ik raad ze aan aan mijn collega’s!”
“Door het wisselen van meningen rond wat helpen precies is ten aanzien van een suïcidaal persoon werd mijn visie/kijk verruimd.”

Op 16 en 23 juni organiseerden we de tweedaagse vorming ‘suïcide op de chat’. Deze vorming werd gegeven door Michaël Bloemen, sinds jaar en dag verantwoordelijke voor de vormingsdienst van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en Nanouschka Verhamme.

Waarom organiseerden we dit? Omdat elke hulpverlener die chat het wel meemaakt…een gesprek over suïcide. Soms als een vaag idee, andere keren als een wel uitgedacht plan.

De suïcidecijfers in België zijn nog altijd hoog. Vaak wachten mensen lang vooraleer ze hulp zoeken. Dankzij de anonimiteit is de chat is een veilige plaats waar mensen, soms voor het eerst, uiting geven aan donkere gedachten en moedeloosheid. De signalen zijn soms open en letterlijk, soms ook subtiel en verborgen.

Zo’n gesprekken laten nooit onverschillig en roepen vaak veel vragen op.

  • Wat kan je wel of niet doen?
  • Hoe verwoord je zo’n delicaat thema zwart op wit?
  • Wat zijn do’s and dont’s? ,…

Op deze en veel meer vragen zochten 15 deelnemers uit verschillende sectoren samen een antwoord.

Ook benieuwd? Save the date!

Dit thema is en blijft actueel op de chat. Daarom organiseren we deze tweedaagse opnieuw in het najaar. Kruis 5 en 15 december alvast aan in je agenda!
Meer info vind je hier.