Onlinehulp…veel sectoren in Vlaanderen zijn er al volop mee aan de slag. Voor anderen blijft het iets om nieuwsgierig of wie weet zelfs angstvallig naar te kijken.

Om meteen een mythe te ontkrachten: onlinehulp inzetten betekent niet ‘meer met de pc en minder met mensen werken’.

Onlinehulp inzetten, waar nodig en gewenst, betekent wel meer zorg op maat bieden. Afgestemd op je doelgroep, cliënt of patiënt. Onlinehulp inzetten zorgt voor een verruiming van de instrumenten waar je als hulpverlener gebruik van kan maken.

Onlinehulp-Vlaanderen wil de sectoren zorg en welzijn hierin ondersteunen. Zowel organisaties die nog helemaal aan de start staan met hun onlinehulp-traject of al verder gevorderd zijn. Kortom … één centrale plaats voor alle onlinehulp-knowhow

OVERZICHT

onze missie

verken

 • mogelijkheden van onlinehulp voor je doelgroep
 • competenties om onlinehulp professioneel aan te bieden
 • deontologische vragen en oplossingen i.v.m. onlinehulp
 • hulpinstrumenten om onlinehulp te implementeren in je werking

verbind

 • door ook online te communiceren met cliënten en collega’s
 • door onlinehulp te ontwikkelen met andere geïnteresseerden
 • door nieuwe onlinehulpnetwerken aan te gaan
 • je offline en online aanbod te combineren in blended hulp

versterk

 • je hulp- en dienstverlening door onlinehulp in te zetten
 • de kwaliteit van je onlinehulpaanbod
 • de betrokkenheid van alle stakeholders bij onlinehulp

Onlinehulp-Vlaanderen

voor alle knowhow over onlinehulp voor zorg en welzijn