Een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid

In Vlaanderen bestond het nog niet: een overzichtelijk platform dat minstens 80 toegankelijke, betrouwbare en privacyveilige apps rond welzijn en geestelijke gezondheid groepeert.

Begin 2021 werd

www.onlinehulp-apps.be

gelanceerd.

Tegen eind augustus 2021 zullen 80 apps beschikbaar zijn en zullen tienduizend bezoekers – zowel hulpverleners als burgers – de appstore bezocht hebben.

Welke problemen lost zo'n appstore op?

Ten eerste: er bestaan heel wat  kwaliteitsvolle tools om online hulp te bieden, maar hulpverleners kennen ze niet genoeg. Dus kunnen ze die (in coronatijden) ook niet inzetten in hun begeleidingen. Het is voor hen ook moeilijk om de kwaliteit van apps in te schatten. Het is trouwens een grote energiebesparing voor organisaties als niet elke hulpverlener de kwaliteit van onlinetools moet checken.

Ten tweede: deze appstore biedt zinvolle ondersteunende tools voor burgers die zelf aan hun gezondheid en welzijn willen werken. Nu vinden zij door de bomen het bos niet in de Google Playstore of de Apple Appstore.

Ten derde: app-ontwikkelaars krijgen de kans om hun software meer visibiliteit te geven.

Welke stappen houdt dit project in?

Tegen eind december 2020 …

… wordt een website gebouwd met 30 gescreende apps voor welzijn en geestelijke gezondheid op basis van verstaanbare kwaliteitscriteria – zowel voor hulpverleners als voor burgers. Inspirerend voorbeeld voor deze appstore is onder andere ggdappstore.nl. De website wordt gelanceerd op woensdag 6 januari 2021.

… zullen de kwaliteitscriteria en de website met inspraak van hulpverleners en cliënten ontworpen worden. Daarbij zal aandacht besteed worden aan gebruikservaringen en inclusief design (= toegankelijkheid voor iedereen)

Tegen eind maart 2021 …

… wordt de appstore voorzien van een gebruiksvriendelijke zoekfunctie en zullen er 40 gescreende apps op geplaatst worden.

… wordt een werkwijze ontwikkeld waardoor app-ontwikkelaars zelf hun apps kunnen aanleveren ter screening en kunnen ‘bewijzen” dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Tegen eind augustus 2021 …

… bevat de appstore 80 kwalitatieve apps rond (geestelijke) gezondheid en welzijn (met zoekfunctie)

… wordt een updatesysteem ontwikkeld waardoor nieuwe apps kunnen geüpload worden en bestaande apps kunnen geactualiseerd worden.

Vanuit de hogescholen zullen meerdere bachelorprojecten ingezet worden om apps te verzamelen en te screenen met betrokkenheid van hulpverleners en cliënten/doelgroepen.

Na augustus 2021 …

… wordt de appstore blijvend geactualiseerd mede dankzij de ondersteuning vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin

… wordt de appstore door Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, door Steunpunt Geestelijke Gezondheid en SAM – steunpunt Mens en Samenleving en door de hogeschoolopleidingen blijvend in de kijker geplaatst. 

Wie werkt dit project uit?

Het samenwerkingsverband bestaat uit sterk complementaire partners:

 

Netwerk Onlinehulp Vlaanderen met o.a. medewerkers van:

Twee steunpunten een een community:

De duurzaamheid van dit project wordt mee gegarandeerd door het Departement Welzijn, volksgezondheid en Gezin

Dit project is mogelijk dankzij de ondersteuning door VLAIO – Vlaams agentschap innoveren en ondernemen

Wie zijn al lid van de begeleidingsgroep van dit project?

Al 65 zorg- en welzijnsorganisaties en technologie-ontwikkelaars zijn lid van de begeleidingsgroep:

Interesse om deel uit te maken van de begeleidingsgroep?

Indien je interesse hebt om ook bij dit project betrokken te worden, klik dan op de ‘intentieverklaring’ hiernaast.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met philippe.bocklandt@arteveldehs.be