CKG De Schommel biedt blended hulp in wachttijd

Het nieuwe netwerk van CKG De Schommel rond blended hulp in wachttijd

Centrum voor Kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) De Schommel laat gezinnen in de wachttijd niet in de steek. Ze gebruiken de acht maanden wachttijd om al concreter zicht te krijgen op de gezins- en probleemcontext. Daarom bieden ze naast stan-de-opgroeicaravan twee blended ‘cursussen’ aan. Na een gesprek om noden en verwachtingen uit te klaren, volgen via e-mail en via de website vier huiswerkopdrachten. Bovendien kunnen ouders deelnemen aan een vijfdelige groepscursus ‘positief opvoeden’ waarbij na elke sessie via de website online zelfhulp wordt meegegeven.

CKG De Schommel werkt daarvoor samen met partners die hetzelfde probleem ervaarden: “hoe kunnen we gezinnen op de wachtlijst met onze bestaande personeelsploeg toch zo snel mogelijk een aanbod doen”. CKG Glorieux, CKG Open Poortje, Huize Levensruimte vzw sprongen mee op de kar. Dat partnerschap zorgde voor een ruimer draagvlak om projectfinanciering te vinden.

Met EXPOO – het expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning, Kind & Gezin en de Opvoedingslijn werd overlegd hoe hun info gecombineerd kan worden met de ondersteuning van CKG De Schommel.

Projectfinanciering vond CKG De Schommel bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) en bij Flanders’Care. Er was expertise-inbreng van de onlinedagboekaanbieder M-path (KU Leuven), Thomas More, UC Leuven-Limburg en Arteveldehogeschool.

Dat alles leidde tot de website met onder andere op de symbaloo Stan de opgroeicaravan. Door combinatie van website, online zelfhulp en fysieke cursus hebben gezinnen niet meer het gevoel dat ze tijdens de wachttijd aan hun lot werden overgelaten.

Emmelien Bens en Laurien Tielens van CKG De Schommel adviseren

  • Begin met een eerste face-to-facegesprek met eventuele projectpartners. Daarna heb je al vertrouwensband en kan je ook via telefoon of skype contact houden. Face-to-face kan je beter je enthousiasme over je project overbrengen.
  • Wees zelf enthousiast over je project (en toon interesse in de projecten van je gesprekspartner.
  • Zoek naar een win-win en sta open voor verandering (think outside the box)).
  • Blijf transparant doorheen je ganse proces. Bijvoorbeeld, benoem waar je vastloopt, benoem wat nog niet heel concreet is, enzoverder.
  • Schiet niet in de verdediging als partners feedback of kritiek geven.

Wat betekent de coronacrisis nu voor het uitgewerkte aanbod?

  • De minicursus ‘positief opvoeden’ werd omwille van de Coronamaatregelen on hold gezet. Deze ouders kregen wel een alternatief: het startte met een telefonisch contact of een beeldbelmoment. Daarna volgde de online cursus die gewoon doorloopt tijdens de lockdown.
  • De symbaloo kreeg een extra tabblad ‘tips thuis met kids’ rond thuiswerken met kinderen of met een bundeling van leuke activiteiten om thuis je kinderen te animeren.
  • De methodieken van de online cursus werden met de gezinsbegeleiders gedeeld, zodat deze ook kunnen worden ingezet tijdens de begeleidingen.
  • Tijdens de voorbereiding van het online platform werden veel interessante online tools ontdekt. Deze werden gedeeld met de collega’s en zijn nu extra zinvol tijdens de coronacrisis omdat er nu online MOET gewerkt worden.