De vraagstelling is al een beetje een weggever…natuurlijk niet. Online werken is geen tovermiddel. Net zoals elke methodiek zijn ook hier grenzen aan verbonden: doelgroepen die je niet bereikt, situaties waarin online of blended werken niet de meest geschikte keuze is.

Denk maar aan de groep mensen die nog altijd gevangen zit in de digitale kloof. We vergeten het soms, maar niet iedereen is constant verbonden met het internet of heeft zelfs gewoon toegang tot internet. Andere mensen hebben dan niet de nodige vaardigheden om met onlinetools aan de slag te gaan.

Ook interesse en motivatie van de cliënt (en hulpverlener) spelen mee.

Onlinehulp aanbieden en blended werken is altijd een kwestie van maatwerk. Binnen die context is onlinehulp een verruiming van de tools die je als hulpverlener ter beschikking hebt om kwaliteitsvolle zorg op maat te bieden.

Onze missie is dus niet om iedereen per se online te krijgen, maar wel om organisaties te informeren, sensibiliseren en te ondersteunen waardoor ze een geargumenteerde keuze kunnen maken om onlinehulp al of niet in te zetten.