Flanders’Care congres voor welzijn en gezondheid 2019

280 aanwezigen namen op 28 maart 2019 in het Brussels44center deel aan het tweede Flanders’Care congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid. Hiernaast krijg je een impressie van het congres.

In 3 keynotelezingen en 13 sessies werd inspiratie gegeven over onlinehulpontwikkelingen in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder vind je de presentaties van de sessies

over onlinehulp algemeen

Bocklandt, P. (2019)  Onlinehulp in Vlaanderen – anno 2019
[onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care congres Onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid – Brussel, 28 maart 2019

In deze presentatie geeft Philippe Bocklandt als vertegenwoordiger van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen een overzicht van de evolutie, de beleidsontwikkelingen en de uitdagingen voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen.

Link

Wolters, W. (2019) Disruptie in zorg en welzijn
[onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Carecongres Onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019.

Wouter Wolters is partner van Buro Wisselstroom – een adviesorganisatie voor digitale zorginnovatie in Nederland. In deze presentatie focust hij op diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp in welzijn en zorg. Kaders en concrete voorbeelden wisselen elkaar af.

  Downloaden

over geestelijke gezondheid

Van Daele, T. (2019) Onlinetools voor depressie en suïcide – van preventie tot nazorg.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Deze presentatie schetst een kader met mogelijkheden van onlinehulp en blended hulp rond depressie en suïcide. Tom Van Daele van hogeschool Thomas More gaat ook in op de vraag of ‘onlinehulp werkt’ en over de motieven waarom cliënten en hulpverleners onlinehulp (niet) gebruiken.

  Downloaden

Claeys, H. (2019) Onlinetools voor depressie en suïcide – Depressiehulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie zoomt Herwig Claeys – onlinehulp netwerker in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg – in op het stepped care-aanbod van www.depressiehulp.be, met name: online informeren – online zelfhulp en online begeleiding.

  Downloaden

Pauwels, K. (2019) Online tools voor Suïcidepreventie.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Kirsten Pauwels – adjunct-directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie geeft in deze presentatie een overzicht van de kansen en kwetsbaarheid van onlinetools rond dit thema. Ze concretiseert dit aan de hand van de website Zelfmoord1813, de online zelfhulpcursus Think Life en de apps BackUp en OnTrackAgain.

  Downloaden

Verlinden, A. (2019) NokNok – veerkrachttest en vernieuwd coachingsplatform.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Kirsten Pauwels – stafmedewerker in het Vlaams Instituut Gezond Leven – belicht in deze presentatie het doel, de mogelijkheden en de vernieuwingen van deze laagdrempelige tool rond veerkracht voor jongeren. De test, oefeningen, dagboekfunctie, doelenmodule, … maken van NokNok een goed onderbouwde maar ook aantrekkelijke tool. Onlinehulp hoeft niet saai te zijn!

  Downloaden

De Witte, N. (2019) Carewear: wearables voor depressie.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie beschrijft Nele De Witte van hogeschool Thomas More, de mogelijkheden en voordelen van wearables – sensoren en apparaten die we op ons lichaam kunnen dragen en die op een betrouwbare manier data verzamelen. The future is now.

  Downloaden

Claeys, H. (2019) Meer dan een kwalitatieve tool – implementeren van e-mental health.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

De titel zegt al veel! In deze presentatie houdt Herwig Claeys een warm pleidooi om bij het implementeren van onlinehulp meer aandacht te besteden aan tal van aspecten die niet met de ‘tool’ op zich te maken hebben. Denk maar aan:  alle belanghebbenden betrekken, visie ontwikkelen, vorming van medewerkers, … kortom 9 aspecten die samen voor succesvolle implementering kunnen zorgen.

  Downloaden

Van Assche, E. (2019) E-mental health: visie organisaties en implementatie.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Gebaseerd op een Europees onderzoeksproject beschrijft Eva Van Assche van hogeschool Thomas More in deze presentatie diverse aspecten bij het implementeren van de app Moodbuster.

  Downloaden

over andere thema’s en doelgroepen

Pattyn, E. & Opgenhaffen, T. (2019) OCMW n@bij – online toegankelijkheid in lokale dienstverlening.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Gebaseerd op een projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool brengen Elise Pattyn en Tommy Opgenhaffen in deze presentatie diverse inspirerende voorbeelden hoe onlinetools de toegankelijkheid van sociale dienstverlening van gemeenten en OCMW’s kunnen vergroten en hoe toegankelijk die onlinetools dan moeten zijn.

  Downloaden

Mariën, D. & Bocklandt, P. (2019) Prison cloud – onlinehulp in een gesloten instelling.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Dana Mariën getuigt in deze presentatie over de mogelijkheden en beperkingen van Prison Cloud – computer op cel in de gevangenis in Beveren. Ze illustreert dit alles aan de hand van drie casussen. Philippe Bocklandt licht toe hoe het proces van het verkennen van onlinehulpmogelijkheden verlopen is.

  Downloaden

Serrien, S., Dewaelheyns, K., Popelier, K., De Burghgraeve, A. & Haerdeman, E. (2019) Samenredzaam.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Onder het koepelbegrip ‘Samenredzaam’ komen in deze presentatie drie onlinetools aan bod:

  • Saar Serrien van CAW Antwerpen beschrijft een app voor jongeren die op jonge leeftijd alleen moeten gaan wonen;
  • Katrien Dewaelheyns en Kaatje Popeleier van VAD  beschrijven GRIP – een tool voor kinderen wiens ouders druggebruiker zijn.
  • An De Burghgraeve en Eva Haerdeman van BudgetInZicht beschijven de app WAKOSTA?!

  Downloaden

Vankeirsbilck, E. (2019) Smart Ateljee.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie demonstreert Evy Vankeirsbilck, teamcoach in De Hoge Kouter, hoe ‘Smart Ateljee’ – een wegwijzer in leven zorg en welzijn voor mensen met een beperking – tot stand kwam en wat de mogelijkehden van deze interactieve website zijn.

  Downloaden

Bollen, W. (2019) Sorrybox: de digitale sorrytheek.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie demonstreert Wouter Bollen (ICOBA) de Sorrybox – een vooral niet-talige tool die jongeren met een beperking de kans geeft om ‘sorry’ te zeggen.

  Downloaden

Dupont, M., Lernout, E. & Renty, J. (2019) Verscheidenheid in chathulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In 2018 werde dank zij een incentive van Flanders’Care drie nieuwe chathulpaanbiedingen uitgewerkt. In deze presentatie getuigen Margot Dupont (Steunpunt Adoptie) van www.a-Buddy.be, Elke Lernout (MFC Hagewinde) van www.chaterover.be en Jo Renty (Liga Autisem Vlaanderen) van Autismechat.

  Downloaden

Daeleman, E. (2019) WATWAT.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Rond 12 verschillende thema’s bundelt WATWAT informatie op jongerenmaat. In deze presentatie overloopt Emma Daeleman (De Ambrassade) de mogelijkheden  van hét jeugdinfromatiemerk.

  Downloaden

over onlinetools

Van Campenhout, I., Vanderreydt, P. & Devarwaere, S. (2019) Een stap verder in chathulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Totnogtoe werden er enkel via ‘links’ bruggen gelegd tussen chathulplijnen. In deze  presentatie getuigen Ilse van Campenhout (Nupraatikerover.be), Patrick Vanderreydt (Zelfmoord1813) en Sofie Devarwaere (Awel) over de warme doorverwijs die via de gemeenschappelijke chattool mogelijk wordt.

  Downloaden

De Coninck, S. & Bocklandt, P. (2019) Videogesprekken in zorg en welzijn
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengen Sarah De Coninck (UCLL & Arteveldehogeschool) en Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) het relaas van het SIMBA-project. SIMBA staat voor Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in AMbulante hulp. Ze zoomen in op de meerwaarde, sense of urgency van videogesprekken in ambulante hulp … zowel vanuit literatuuronderzoek als vanuit implementatietools die hun team ontwikkel(d)en in samenwerking met een 40-tal organisaties.

  Downloaden

Plovie, B. (2019) Serious games
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengt Barbare Plovie (Howest) een indrukwekkend overzicht van serious games die ingezet kunnen worden in zorg en welzijn. Hulp verlenen of zorg verstrekken hoeft immers niet ‘saai’ te zijn.

  Downloaden

Decorte, A. & Desmet, B. (2019) Participeren en verbinden – hoe online lokale netwerken versterken?
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie brengen Ann Decorte (Howest) en Bert Desmet (OCMW Brugge) inzichten over waarom en hoe online lokale netwerken versterken. Onder andere Blue assist, Buuv, Helpper, Hoplr en Solidare-it komen aan bod.

  Downloaden

Desmet, B. (2019) Online buurten – iPas, da’s straffe koffie.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie getuigt Bert Desmet (OCMW Brugge) van het project ‘ONLINE buurten’ waarbij kwetsbare ouderen gestiumuleerd werden om een nieuw digitaal sociaal netwerk uit te bouwen.

  Downloaden

over deontologsiche aspecten van onlinehulp

Van Looveren, A.. (2019) Veilig online hulp aanbieden – wat zegt de wet?
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie gaat Annemie Van Looveren (SAMvzw) in op de actuele aspecten van privacy,  discretie en beroepsgeheim van welzijnswerkers – toegepast op het gebruik van online tools.

  Downloaden

Nijs, D., Vandries, T. & Custers, S. (2019) (On)mogelijk: over sociale media en onlinehulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie gaan UCLL-lectoren Davy Nijs, Tom Vandries en Stijn Custers in op de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van sociale media in de hulpverlening.

  Downloaden

Van der Cam, M. (2019) (On)mogelijkheid van sociale media.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie staan de sectorafspraken van de CAW’s over het gebruik van sociale media centraal. Marie Van der Cam (SAMvzw) concretiseert deze afspraken via diverse getuigeniseen.

  Downloaden

De Baets, M. (2019) Facebookprofiel – Facebookgroep – Instant Messaging & Privacy – drie casussen
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze  presentatie gaat Margot De Baets (Link in de Kabel) in op drie casussen rond het professioneel gebruik van Facebook.

  Downloaden