Kompas & Wonozo beeldbellen met personen met een beperking

Het nieuwe netwerk van Kompas voor het organiseren van beeldbellen

Kompas vzw biedt ambulante ondersteuning aan personen met een beperking in Noord-Oost-Vlaanderen. Wonozo heeft complementaire opdracht in Zuid-Oost-Vlaanderen. Ze vonden elkaar in een gemeenschappelijke Flanders’Care-projectaanvraag voor beeldbellen in hun werking. Als partners van het technologietransferproject SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp ontdekten ze dat in West-Vlaanderen Dominiek Savio ook beeldbellen wilde introduceren voor dezelfde doelgroep.

Samen contacteerden ze het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Een beeldbelcontact kan immers niet als een erkend ondersteuningsmoment geregistreerd worden. Daarvoor komen immers enkel face-to-facecontacten met dito handtekening in aanmerking. Ondersteund door Flanders’ Care willen ze nu met VAPH deze drempel wegwerken. Het is sterker en handiger om dat met drie organisaties te doen, daarbij ondersteund door een overheidsmedewerker. Zij gaan er van uit dat er intussen ook andere organisaties zijn met dezelfde vraag sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Kompas betrekt bij dit project ook een vrijwilliger die als buddy de cliënten op sleeptouw neemt om de beeldbelapplicatie te installeren.

Enkele quotes van het beeldbelteam van Kompas:

  • “Als vergunde zorgaanbieder moet je blijven innoveren in het zoeken naar ondersteuning van je cliënten, beeldbellen past hier perfect in!” (Piet Loeckx)
  • “Van bij het begin de mensen die zullen beeldbellen nauw betrekken, geeft meer kans op succes op langere termijn.” (Kenny Geeraerts)

Wat betekent deze coronacrisis nu voor het uitgewerkte aanbod?

  • De drempel om te beeldbellen die er bij medewerkers was, smolt als sneeuw voor de zon. Ze schakelden drie versnellingen hoger. Iemand nu zien – al was het maar digitaal – betekent net dat ietsje meer verbondenheid dan via de telefoon.
  • Thuis de cliënten ondersteunen bij het ondersteunen om met de beeldbeltool te leren werken kan nu nog nauwelijks. Da’s een moeilijkheid.
  • Medewerkers maken dankbaar gebruik van de beeldbelapp om met elkaar te beeldbellen en teamoverleg te houden. Dat leidde tot een piek van 7000 beeldbelminuten op 1 dag verdeeld over Kompas en WonoZo. Dit kon maar omdat de beeldbelaanbieder – Starleaf – tijdelijk de beperkingen van gezamenlijke geplande calls op het moment zelf liet wegvallen. Prima dat die zo kort op de bal konden spelen.