Middelenmisbruik

Middelenmisbruik en verslaving zijn van alle tijden. Sommigen eerder onschuldig, andere op termijn zeer problematisch. Altijd gaat het over een complex samenspel van mens, middel en milieu.

Vaak is het de omgeving van een persoon die eerst opmerkt dat er een probleem is en duurt het een hele tijd voor de persoon in kwestie kan erkennen dat er een probleem is. Motivatie is daarbij een heikel punt. De stap om bijvoorbeeld een online-zelftest in te vullen rond je gebruik is een pak kleiner dan een face to face afspraak te maken. Meer anonieme en eventueel vrijblijvende hulp online kan voor veel mensen een opstap betekenen naar hulp.

VAD (2016) Methodiek visieontwikkeling gebruik Online Tools.
Brussel: VAD

Deze tekst wil organisaties stimuleren om hun visie op en de positionering van onlinehulp te concretiseren. Creëren van een draagvlak, ontwikkelen van een visie en duidelijke doelstellingen naar voor schuiven zijn de eerste aandachtspunten in dit proces. Dit alles binnen een kader van noodzakelijke randvoorwaarden.  VAD ontwikkelde deze methodiek voor de verslavingszorg maar ze is ook bruikbaar voor andere thema’s. Een handig werkinstrument dat geen voorgekauwde antwoorden biedt maar ervoor zorgt dat je de juiste vragen stelt.

 Downloaden

Kisjes, H., Nijs, D., Van Rooij, T.  (2015) Internetverslaving
Amsterdam, Uitgeverij Boom

In dit boek belichten de auteurs verschillende aspecten van internetverslaving. Informatie uit België en Nederland wordt op een overzichtelijke en vlot leesbare manier gebundeld.De auteurs staan niet enkel stil bij gevolgen en remedies maar belichten ook het preventieve perspectief.

 Bestellen

Steffens, R. & Sarrazin, D. (2015) Richtlijnen voor online interventies in selectieve drugpreventie.
Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe

In deze brochure, die het resultaat is van het Europees project Click for support, worden concrete aanbevelingen geformuleerd voor kwaliteitsvolle webgebaseerde interventies voor drugpreventie aan jonge druggebruikers. Naast inhoudelijke aanbevelingen worden ook technische aspecten belicht en aandachtspunten geformuleerd voor interactieve onderdelen en instrumenten. Ook aan het bereiken van de doelgroep van jonge druggebruikers en het vergroten van de therapietrouw wordt belang gehecht. Hoewel geconcretiseerd naar drughulpverlening, bevatten deze richtlijnen ook veel aanbevelingen die nuttig kunnen zijn voor onlinehulp rond andere thema’s en voor andere doelgroepen.

 Downloaden

Vanderplasschen, W., Reculé, C. & Claeys, H. (2014) Evaluatie van chatbegeleiding voor personen met een alcoholverslaving.
In:  AnD Tijdschrift van de vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. December 2014, n° 3, p. 15-16

In dit artikel evalueren de auteurs het chathulpaanbod in het twaalf weken durende online begeleidingsaanbod van alcoholhulp.be.

 Link naar het artikel

Claeys, H. (2011) Alcoholhulp.be. Online hulpverlening bij alcoholproblemen
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 335 – 344

In dit artikel beschrijft Herwig Claeys de voorbereiding, het werken aan draagvlak, het uitrollen van een online hulpaanbod rond bij alcoholproblemen via een stepped care-aanpak. Ook de resultaten en toekomstplannen van www.alcoholhulp.be komen aan bod.

Bestellen

Evenepoel, T. (2011) Drank, drugs en pillen in je mailbox. E-mailhulpverlening van de DrugLijn 
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 287 – 298

In dit artikel beschrijft Tom Evenepoel de afweging om al dan niet online te gaan, de verkenning van de voor en nadelen van e-mailhulp, de keuze voor software op maat en andere e-mailhulpbeleidskeuzes. Daarna gaat het artikel in op hoe een e-mailvraag wordt beantwoord en wat de resultaten van hun aanbod zijn.

 Bestellen