Wat is het doel van dit netwerk?

Netwerk Onlinehulp Vlaanderen maakt werk van zes kernopdrachten:

 • Het bundelen van knowhow in verband met (ontwikkelen en implementeren van) onlinehulp en blended hulp voor welzijn en gezondheid;
 • Het verspreiden van deze knowhow rond onlinehulp en blended hulp  naar welzijns- en zorgorganisaties;
 • Het helpen ontwikkelen en implementeren van onlinehulp in welzijns- en zorgorganisaties;
 • Het bevorderen van kwaliteit van onlinehulp;
 • Het bevorderen van onderzoek naar de effectiviteit en mogelijke meerwaarde van onlinehulp en blended hulp;
 • Het adviseren van de overheid omtrent online- en blended hulp in zorg en welzijn.

Wat realiseert Netwerk Onlinehulp Vlaanderen?

Enkele voorbeelden:

 • uitwisseling van ervaringen en resultaten van onderzoek en ontwikkeling in verband met onlinehulp
 • meewerken aan en motor zijn van een Congres Onlinehulp voor welzijn en gezondheid in 2019
 • 5 nieuwe onlinehulpprojecten ondersteunen in opdracht van Flanders’ Care
 • deze website www.onlinehulp-vlaanderen.be mee onderhouden en actualiseren
 • onderzoek rond onlinehulp sensibiliseren

Wie zijn partners van dit netwerk?

Volgende partners nemen het initiatief om het ‘Netwerk Onlinehulp Vlaanderen’ op te starten:

 • Herwig Claeys (onlinehulp in CGG’s)
 • Patrick Luyten (KULeuven)
 • Davy Nijs (UC Leuven-Limburg)
 • Kirsten Pauwels (Vlaams Expertisecentrum SuïcidePreventie)
 • Kim Maes (Howest)
 • Tom Van Daele (Thomas More)
 • Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool)