Wat is het doel van dit netwerk?

Netwerk Onlinehulp Vlaanderen maakt werk van zes kernopdrachten:

 • Het bundelen van knowhow in verband met (ontwikkelen en implementeren van) onlinehulp en blended hulp voor welzijn en gezondheid;
 • Het verspreiden van deze knowhow rond onlinehulp en blended hulp  naar welzijns- en zorgorganisaties;
 • Het helpen ontwikkelen en implementeren van onlinehulp in welzijns- en zorgorganisaties;
 • Het bevorderen van kwaliteit van onlinehulp;
 • Het bevorderen van onderzoek naar de effectiviteit en mogelijke meerwaarde van onlinehulp en blended hulp;
 • Het adviseren van de overheid omtrent online- en blended hulp in zorg en welzijn.

Wat realiseert Netwerk Onlinehulp Vlaanderen?

Enkele voorbeelden:

Wie zijn partners van dit netwerk?

Volgende partners nemen het initiatief om het ‘Netwerk Onlinehulp Vlaanderen’ op te starten:

 • Herwig Claeys (onlinehulp in CGG’s)
 • Patrick Luyten (KULeuven)
 • Davy Nijs (UC Leuven-Limburg)
 • Eva Dejaegere (Vlaams Expertisecentrum SuïcidePreventie)
 • Elia Wyverkens (Howest)
 • Tom Van Daele (Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving van Thomas More Hogeschool)
 • Philippe Bocklandt (Projectlijn onlinehulp in de opleiding Sociaal Werk – Arteveldehogeschool)

Hoe kan je Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bereiken?

Philippe Bocklandt is aanspreekpunt voor Netwerk Onlinehulp Vlaanderen.

Je kan hem bereiken via: philippe.bocklandt@arteveldehs.be