Hoe ons bereiken?

via chat: via www.zelfmoord1813.be
Alle dagen bereikbaar tussen 19u en 21u30.

via de telefoon:
De Zelfmoordlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar, op 1813 (anoniem en gratis)

via mail: ook via de website

De Zelfmoordlijn maakt deel uit van het platform zelfmoord1813.be waar ook andere online zelfhulptools terug te vinden zijn.

Wie zijn we en wat doen we?

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking* van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod.

Concreet willen we:

  • Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg
  • Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren
  • Expertise verzamelen en delen met de samenleving

In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van onze werking.

*vermaatschappelijking: We geloven dat de preventie van zelfdoding een taak is van iedereen. We hebben allemaal een rol te spelen bij het doorbreken van het taboe rond zelfmoord, het herkennen van signalen en het bespreken van (potentiële) zelfmoordgedachten. We geloven in de zelfredzaamheid, kracht en mogelijkheden van onze doelgroep: zij mogen en kunnen zelf de regie over hun eigen leven voeren. Hun vraag is bepalend voor ons aanbod. We geloven in de kracht van vrijwilligers in onze werking. Zij kunnen – getraind als experten, maar zonder professionele hulpverleners te zijn – van mens tot mens in gesprek gaan met de oproepers.

De Zelfmoordlijn is een hulplijn voor iedereen die met zelfdoding in aanraking komt:

  • mensen die aan zelfdoding denken
  • mensen die ooit een poging tot zelfdoding ondernomen hebben
  • verontruste familieleden, vrienden, hulpverleners, leerkrachten of collega’s van iemand die (mogelijk) suïcidaal is

De Zelfmoordlijn wordt beantwoord door deskundig opgeleide vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Contactgegevens

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Paviljoenstraat 3
1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel: 02/6496205
Fax: 02/6498818
E-mail: cpz@preventiezelfdoding.be
Website: www.preventiezelfdoding.be

terug naar ‘leden’