Stop it Now! organiseert chathulp

Het nieuwe netwerk van Stop it Now! voor het organiseren van chathulp

Stop it Now! is er voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten. Naast anonieme telefonische en e-mailhulp bieden ze nu ook  chathulp aan. Stop it Now! is een uniek samenwerkingsverband van I.T.E.R. (een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag), onderdeel van CAW Brussel, en het Universitair Forensisch Centrum (UFC).

Om die chathulp professioneel uit te bouwen werden ze lid van het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) om chathulpexpertise uit te wisselen. Zo stapten ze mee in de groepslicentie van professionele chatsoftware. SAM – steunpunt Mens en Samenleving was hierbij een belangrijke verbinder en ondersteuner. Verder werd intervisie door Arteveldehogeschool ingeschakeld.

Met gespecialiseerde behandelcentra voor seksueel afwijkend gedrag, privé-therapeuten, andere hulplijnen, bemiddelingsdiensten en huisartsen werd afgestemd om op een juiste wijze te kunnen doorverwijzen voor langdurige hulp.

Campagnebureau ‘Absoluut’ werd ingeschakeld voor campagne en bekendmaking. Kortom het was een complementair samenwerkingsverband.

Dit onlineproject werd ook overlegd met politie en justitie. De politie steunt de preventie van seksueel kindermisbruik, de bescherming van minderjarigen en de samenleving. Tegelijk was er ook afstemming nodig met politie en justitie wanneer er mogelijk slachtoffers in gevaar kwamen. Ook met ‘Data Protection Officers’ vanuit de eigen organisatie en vanuit de Vlaamse Overheid werd de privacy en het bewaren van gegevens geoptimaliseerd. Om professionele onlinehulp te kunnen realiseren moet je (zelfs anonieme) gegevens even kunnen bewaren. Vanuit GDPR-oogpunt verwijder je zo snel mogelijke  alle gegevens. Het werd een evenwichtsoefening met bijzondere aandacht voor het garanderen van de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de hulpvrager.

Minne De Boeck van Stop it Now! adviseert:

 • Breng alle partners in kaart, ook de organisaties/ partners met tegenstrijdige belangen
 • Werk protocollen uit voor wanneer er iets verkeerd zou lopen (suïcide/veiligheid/dreiging…)
 • Voorzie opleiding, training en intervisie met regelmaat! Betrek daarbij partners die al meer ervaring hebben.
 • Hoe meer ervaringen je kan delen onder partners, hoe meer je elkaar kan helpen en ondersteunen, hoe beter. In tijden waarbij sociaal werk en preventie onder druk staan, moeten we krachten bundelen. Meer dan ooit.
 • Onlinehulp biedt opportuniteiten: het is voor velen heel toegankelijk en verbreedt grenzen.

Wat betekent deze coronacrisis nu voor het uitgewerkte aanbod?

 • Stop it Now! merkt momenteel nog geen toename in het aantal contacten ten gevolge van de coronamaatregelen.
 • Zoals in Knack al werd gepubliceerd maakt Stop it Now! zich wel zorgen over wat nu binnenskamers en ‘onder de radar’ gebeurt. Iedereen dient zoveel als mogelijk thuis te blijven. Maar niet elk gezin is even veilig.
  • Groepen die veel tijd online doorbrengen en ook strafbaar gedrag stellen online, zijn tevens anoniemer dan ooit. We hopen hen te motiveren hulp te zoeken.
  • Psychologische en psychiatrische problemen zullen de kop opsteken na de corona-crisis. Ze verwachten dan ook een toename na de crisis.
  • Onlinehulp kan een meerwaarde zijn in deze tijden. Onze problematiek maakt het echter niet makkelijk om in deze context contact op te nemen.