Vlaamse scriptieprijs onlinehulp2018-07-09T13:57:19+01:00

Werkte jij dit academiejaar een bachelor- of masterproject uit over onlinehulp voor welzijn of gezondheid?

Dan kan je meedoen aan de Vlaamse scriptieprijs onlinehulp!
Met de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp wil Flanders’ Care drie doelen realiseren:
  • Stimuleren van ontwikkeling van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid.
  • Bundelen van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid
  • Verspreiden van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid

De Vlaamse scriptieprijs onlinehulp wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd.
De voorwaarden tot deelname van de vorige editie kan je hier bekijken.

Een terugblik op de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp

De scripties

Negen studenten dienden een ontvankelijke kandidatuur in. (hieronder in alfabetische volgorde).

De ingezonden scripties kwamen uit diverse opleidingen: bachelor in de gezinswetenschappen, bachelor in de logopedie en audiologie, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor in de verpleegkunde, bachelor in het sociaal werk, bachelor in de vroedkunde en master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Onlinehulp dringt overal door…

Rianne Marchand – Inventarisatie van neuropsychologisch testmateriaal. – Howest

Marijke Meersman – Is daar een app voor? – Thomas More

Tania Moerenhout – E-health: zegen of vloek? – VUB

Ann Neefs – Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk – Thomas More

Linda Nijst – Help! Mijn kind wil op facebook. – odisee

Soetkin Olivier – Competent online drug hulpverlenen– arteveldehogeschool

Laura Van Cauwenberge – Het gebruik van pictogrammen tijdens de zwangerschap – arteveldehogeschool

Jane Verheye – Communicatie optimaliseren op materniteit – arteveldehogeschool

Steven Willekens – Een evaluatie van de beschikbare Nederlandstalige websites rond ‘Tinnitus’. – HoGent

De jury

Een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren, beoordeelde deze scripties.De jury – editie 2015 bestond uit:

  • Nico Bogaerts – Sociaal.net
  • Herwig Claeys – Online-hulpverlening.be
  • Gorik Kaesemans – Zorgnet/Icuro
  • Daniëlla Provost – Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Op basis van een aantal criteria zoals relevantie voor het brede welzijnswerk en gezondheidszorg, innovatief karakter, kwaliteit en diepgang kwamen twee laureaten uit de bus…

and the winner is…

Minister Van Deurzen reikte de scriptieprijs op 10 maart 2016 uit aan Ann Neefs. Haar eindwerk rond zelfverwonding op het net werpt een frisse kijk op gebruik van websites. En geeft vooral aan hoe een goede site, afgestemd op noden en vragen van de doelgroep, een belangrijke tool kan zijn in hulpverlening en preventie.

Een eervolle vermelding ging naar Laura Van Cauwenberge die met haar eindwerk aantoon hoe pictogrammen (via een meertalige app en een website) de taalbarrière in het werk met anderstalige zwangere vrouwen kunnen verminderen.

Proficiat aan beide laureates!